ads

  9. Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Türkiye Geneli Örnek 2024, YAZILI SORULARI,9. Sınıf Türkiye Geneli Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları,9. SINIF EDEBİYAT YAZILILARI,9. Sınıf Türkiye Geneli Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Çalışma Kağıdı, AÇIK UÇLU, KISA CEVAPLI SORULAR, 


AŞAĞIDA VERİLEN KISA CEVAPLI SORULARI CEVAPLANDIRINIZ

Kahramanları insanlar, hayvanlar ya da cinler, periler, devler gibi hayalî varlıklar olan olağanüstü olayların anlatıldığı kurmaca özellik taşıyan anonim edebî metinlere …………… denir.

Yukarıda boş bırakılan yere getirilecek uygun kelime nedir?

 

 

Masallarda  “Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, deve tellal iken, pire berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken...” ya da “bir varmış bir yokmuş, …” gibi kalıplaşmış, konuyla ilgisiz bir sözle başlayan bölüme verilen ad nedir?

 

 

Masalda anlatılan olayın yer aldığı bölümdür. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Masal kahramanlarının başlarından geçenler bu bölümde anlatılır.

Yukarıda bahsedilen masal bölümünün adı nedir?

 

 

Masal sonunda anlatıcının iyi dileklerde bulunmasıdır. İyi dilek cümlesi genellikle “Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.” ya da “Gökten üç elma düşmüş, biri kahramana, biri anlatana, biri de dinleyenlere.” şeklinde kalıplaşmış cümlelerdir.

Yukarıda bahsedilen masal bölümünün adı nedir ?

 

 

 Hint masalları içerisinde ünü bütün dünyaya ulaşan eserlerden biridir. Beydeba tarafından yazılan eser, Türkçeye çevrilmiştir.

Yukarıda kısaca anlatılan eser nedir ?

 

 

 

Doğu toplumlarının hayal dünyasını yansıtmaktadır. Anlatıcısı Şehrazat’tır. Eser,  hikâye içinde hikâye anlatma şeklinde oluşmuştur.

Yukarıda kısaca anlatılan eser nedir ?

 

 

Ne zaman ve nerede ortaya çıktığı tam olarak belirlenememiştir. İran ya da Arap kaynaklı olduğu sanılmaktadır. XI. yüzyılda derlenerek yazıya geçirilmiş, Hindistan’dan dünyaya yayılmıştır

Yukarıda kısaca anlatılan eser nedir ?

 

 

Türk edebiyatında fabl türünün ilk örneği……….’nin 1317 yılında İranlı Şair Ferîdüddîn-i Attâr’dan çevirdiği ………….’dır. Fabl türündeki ikinci eser XV. Yüzyılda………..’ nin yazdığı……….’dir.

Yukarıdaki parçada verilen boşluklara aşağıdaki kelimeler uygun şekilde yazıldığında hangisi dışta kalır ? Kutucuğa yazınız.

A-Fuzuli

B- Gülşehri

C-Şeyhî

D- Mantıku’t-Tayr  

E- Harnâme

 

Cevap:   

 

Türk edebiyatındaki öğretici nitelikteki ilk masal örneği olan Kalyanamkara ve Papamkara hikâyesidir.

Bu örnek hangi döneme aittir ?

 

 

 

Adamın biri nesi var nesi yoksa altınla değiştirmiş, altını da külçe olarak götürüp bir yere gömmüş. Ama gönlünü de, aklını da birlikte gömmüş. Her gün bir yol gelir, toprağı kazar, malına bakarmış. İşçinin biri uzaktan görmüş, işi anlamış, gelmiş, altını külçesini alıp götürmüş. Ertesi gün adam toprağı gene kazmış, bakmış ki altını yok, dövünüp ağlamaya, saçlarını yolmaya başlamış. Oradan biri geçiyormuş: “Ne var? Ne oldu?” diye sormuş. İşin aslını öğrenince: “Ne ağlıyorsun, be adam? demiş. Senin altının ha varmış, ha yokmuş. Git bir taş al, onu göm, altındır de çık işin içinden. Senin için altınla taşın bir farkı mı var? Anlaşılıyor ki sen altının varken de bir hayrını görmüyormuşsun!”

Yukarıda kısaca  özetlenen masalın teması nedir ?

 

 

 

“Evvel zaman içindekalbur saman içinde; pireler berber, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken  küçük bir köyün yakınlarında derin ve karanlık bir kuyu bulunurmuş. Köylüler bu kuyunun dibinde kocaman bir canavarın yaşadığına dair efsaneler anlatırlarmış. Kuyu Canavarı olarak adlandırılan bu yaratığın köye zarar vermek için her an yüzeye çıkabileceği söylenirmiş.

Yukarıda bir masaldan alınmış bölümü okudunuz. Bu bölüm masalın hangi bölümüne aittir ?


 

 

“Kahramanları çoğunlukla hayvan, bitki ve cansız varlıklardan seçilen, kişilerin aksak yönlerini göstererek ders vermeyi amaçlayan, kısa ve manzum hikâyelerdir.”

Tanımı verilen edebi türü aşağıya kodlayınız?


 

“Genellikle fablın sonunda yer alır. Fablda verilmek istenilen ders bazen doğrudan verilmez, okuyucunun sezgisine bırakılır.”

Yukarıda bahsedilen fabl bölümünün adı nedir ?


 

Asıl adı Yusuf Sinan’dır. Öğrenimine Edebiyat, tasavvuf ve tıp eğitimi aldı; hekimlik yaptı. Dili ve imgeleri ile çağın büyük şairlerindendir. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullandı. Mesnevileri ve lirik gazelleriyle tanındı. Şiirlerinde akıcı bir dil kullandı. Tasavvuf kültürüyle klasik şiirin ortak özelliklerini ustaca birleştirerek divan edebiyatının gelişimine katkıda bulundu.

Kısaca tanıtılan sançtı kimdir ?


 

“Günlerden bir gün bay karga konmuş bir dala
Koca bir peynir ağzında.
Tilki peynirin kokusunu almış gelmiş:
— Günaydın, Sayın Karga, demiş;
Bu ne güzellik böyle:
Bakmaya doyamıyorum size.
Şu tüylere bakın, pırıl pırıl;
Sesiniz bilmiyorum nasıl;
O da renginiz kadar güzelse
Ne yalan söyleyeyim
Bu ormanda güzel yoktur üstünüze.”

Yukarıdaki metin  hangi edebi türden alınmıştır ? Doğru seçeneği kutucuğa yazınız.

A-    Masal

B-    Hikaye

C-    Efsane

D-    Mesnevi

E-     Fabl

Cevap: 

 

DEVAMINI VİDEODA👇👇

.. ....

 

9. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Örnekleri Klasik Çalışma Kağıdı
9. Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Türkiye Geneli Örnek 2024

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS