ads

TEST, ÇALIŞMA KAĞITLARI GELENEKSEL TİYATRO, GELENEKSEL TÜK TİYATROSU ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK TİYATROSU TEST SORULARI, TİYATRO TESTİ, 
değerli onedebiyat.net takipçileri..

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda sizler için 
GELENEKSEL TÜK TİYATROSU,HALK TİYATROSU TEST SORULARI,ÇALIŞMA KAĞITLARI paylaşacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

onedebiyat= on numara - edebiyat

destek olmak için lütfen paylaşınız


KAYNAK: derskonum.com


HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİNiyi çalışmalar dileriz..


Paylaşarak bize destek olursanız seviniriz.


1-Aşağıdakilerden hangisi Türk meddah geleneğinin de yer alan bölümlerden biri değildir?
A)Başlangıç 
B)Senaryosu 
C)Açıklama 
D)Azrar 
E)Bitiş


2- Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemlilerinden biridir. Bir anlatı olarak dramatik türlerden ayrılsa da anlatılan olay veya hikaye seyirciler (bilgi yelpazesi.net)önünde hareket ve taklitle canlandırıldığından dramatik türlerden sayılır. Hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanır. Her türlü insan sesi taklit edilir. Özel bir sahnesi yoktur. Tek aktörlü bir oyundur.
Aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?
A)Karagöz 
B) Hacivat 
C) Meddah 
D)Ortaoyunu 
E) Köy seyirlik oyunu


3-Gölge oyunudur. Bir hayal perdesinde Osmanlı İmparatorluğu yaşayan farklı kültürlerin tasvirlerin canlandırmasıdır.
Yukarıda verilen bilgiler geleneksel tiyatromuzun hangi kaynağıyla ilgilidir?
A)Karagöz 
B) Ortaoyunu 
C)Meddah
 D)Kavuklu 
E)Köy seyirlik oyunları


4-Osmanlı’da meddah kaçıncı yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlandı?
A )14.yy 
B)15.yy 
C) 16.yy
 D)17.yy 
E)18.yy


5-Hem Karagöz ve Ortaoyununda sıkça rastlanan renkli karakter hangisidir?
A)Tatar 
B)Çingene 
C)Arnavut 
D)Yahudi 
E) Muhacir


6-Ortaoyununda uydurma tipler arasında hangisi yer almaz?
A)Sünnetçi 
B)Çelebi 
C)Çerkez 
D)Pehlivanlar 
E)Abdi Bey


7-Aşağıda verilenlerden hangisi geleneksel Türk tiyatroları için ortaktır?
A)Gölge oyunudur.
B)Metinsiz oynanması
C)Sadece belirli kişilerin oynanması
D)Yüzyıllardır köylerde oynanması
E)Belirli kurallara göre oynanması


8-Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrolarımızda yer alan motiflerden biri değildir?
A)Evlenme 
B)Yangın 
C)Gözetleme 
D) Delirme E)Dadılık

9-Karagöz figürlerine ne ad verilir?
A)Taklit 
B)Tektip 
C)Tasvir 
D)Terkip 
E)Dayren


10-Aşağıdakilerden hangisi Meddah’ın çeşitli tipleri taklit ederken kullandığı araçlardandır?
A)El peşrevi-şakşak
B)Pastav-şakşak
C)Makreme-değnek
D)Değnek-pastav
E)Şakşak-makreme

CEVAPLAR

1-A
2-C
3-A
4-D
5-B
6-C
7-B
8-C
9-C
10-C


1-Karagöz oyununun bölümleri nelerdir? Açıklayınız.

2-Orta oyunu ile Karagöz’ü karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

CEVAPLAR

1-A
2-C
3-A
4-D
5-B
6-C
7-B
8-C
9-C
10-C

AÇIK UÇLU SORULARI CEVAPLAR
1.soru
1-Mukaddime: Metinde, Hacivat’la Karagöz’ün çatışmasına kadar olan kısım giriş bölümüdür. Hacivat müzik eşliğinde bir semai okur. Karagöz, Hacivat’ın çıkardığı gürültüye kızar, perdeye gelir, kavga ederler.

2-Muhavere: Metinde, Hacivat’ın “Vay Karagöz’üm, benim iki gözüm merhaba.” sözü ile başlayıp paçanın sonuna kadar devam eden kısım, oyunun muhavere (karşılıklı konuşma) adı verilen ikinci bölümüdür.

3-Fasıl: Oyunun perdeye aksettirilen asıl bölümüdür. Bu bölümde çeşitli tipler oyuna katılır. Bunlar genellikle kendi ağız (şive) özellikleriyle Karagöz’le konuşturulur. Konuşmalara bazen Hacivat da karışır. Konuşmalarda komiklik ağır basar.

4-Bitiş: Bu bölümde tekrar Hacivat’la Karagöz’ün konuşmaları olur. Konuşma kavgaya dönüşür.

2.soru
BENZERLİKLER
1.Her iki oyunda da güldürücü yani komik ögeler ön plana çıkmaktadır.
2.Her iki oyun da dört ana bölümden oluşur ve buna göre kurgulanıp oynanır.
3.Her iki oyun da milli ögeler taşır.
4.Her iki oyun da temsil oyunudur. Yani seyirciler önünde oynanır.
5.Oyunlar genel olarak benzer özellikler taşır. Çünkü Kavuklu karakter özellikleri olarak Karagöz ‘e Pişekar ise özellik olarak Hacivat ‘ a benzer.
6.Geçmişleri çok eski olan oyunlardandır.
7.Olayın anlatıldığı bölümler benzer özellik taşır.

FARKLILIKLARI
1.Karagöz oyununun ortaya çıkışı Orta Oyunundan çok öncelere dayanır.
2.Karagöz oyunu bir gölge oyunudur. Yani seyircinin gördüğü sadece kuklalardır. Onları oynatan kişiler arka plandadır. Orta Oyununda ise gerçek kişiler vardır.
3.Oyunlarda yer alan kişiler birbirinden farklıdır.
4.Orta Oyununda seyirciyle oyuncunun iletişimi daha iyidir. Çünkü aynı ortamda bulunmaktadırlar.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS