ANONİM HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI,TEST,BOŞLUK,DOĞRU YANLIŞ

....sponsorlu bağlantı....... ...sponsorlu bağlantı......
....sponsorlu bağlantı..... ...sponsorlu bağlantı......
ANONİM HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, ANONİM HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ANONİM HALK ŞİİRİ,
Anonim halk edebiyat

‘’-miş’li, -ezgilerine, -konularına, -yapılarına, -mani, -türkü, -ağıt, -yarım, -yalın, -soyut, somut, -pişekar, -kavuklu, -hayal, -sekizli’’ kelimelerini uygun kutucuklara yerleştiriniz.

1-) Semai ………. hece ölçüsüyle yazılır.
2-) Anonim ürünlerde halkın konuştuğu ………. bir dil kullanılmıştır.
3-) Halk edebiyatında en çok kullanılan ………. uyaktır.
4-) ‘’………., mani, ……….’’ kime ait olduğu bilinmemektedir.
5-) Orta oyunu’nda karagöz ile ………., ………. İle hacivatın özellikleri aynıdır.
6-) Türküler ………., ………., ve ………., göre ayrılır.
7-) ………. genellikle tek bir dörtlükten oluşur.
8-) Masalların anlatımında genellikle ‘’……….’’ zaman kipinden oluşur.
9-) Deyimlerde ………., kavramlar, ………. varlıklarla anlatılır.
10-) Karagöz oyununun oynatıldığı perdeye ‘’……….’’ perde denir.


v   Aşağıdaki cümleler doğru ise boşluklara ‘’D’’ yanlış ise ‘’y’’ koyunuz.
1-) Halk hikayeleri konuları yönünde iki grupta incelenebilir. (  )
2-) Olağan üstü olay ve kişilere yer veren eğitici amacı güden hayali öykülere roman denir. (  )
3-) Orta oyunu halkın ortak malıdır. (  )
4-) Seyirlik halk oyunlarından olan karagöz bir gölge oyunudur. (  )
5-) Türkülerin söyleyeni bellidir. (  )
6-) Bilmecelere divan edebiyatında muamma adı verilmiştir. (  )
7-) Her zaman bir ezgiyle söylenen, türkü biçiminde oluşturulan ve küçük çocukları uyutmak için söylenen şiirlere ağıt denir. (  )
8-) Anonim halk edebiyatı soyut ve hayal ürünleri ile iç içe bir edebiyattır. (  )
9-) Ağıtlar 11’li hece ölçüsüyle söylenir. (  )
10-) Masallarda yer ve zaman kavramı yoktur. (  )


v   Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız.


1-) Aşağıdakilerden hangisi eskilerden beri söylenegelen, olağanüstü kişi ve olaylardan söz eden, konuşma diliyle oluşturlan üslup kaygısından uzak, hayali ürünlerdir ?
A-) Masal B-) Roman C-) Efsane D-) Bilmece E-) Fıkra

2-) Aşağıdailerden hangisi Dini-Tarihi Halk Hikayesi değildir ?
A-) Hayber Kalesi B-) Battal Gazi C-) Danişmend Gazi D-) Leyla ile Mecnun E-) KanKalesi

3-) Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri hakkında söylenemez ?
A-) 14. Ve 15. yy. yazıya geçirilmiştir.
B-) Hikayelerde bir çok öğüt vardır. Bu nedenle satiriktir.
C-) Anlatım açık, yalın ve durudur.
D-) Cömertlik ve misafirperverlik insanların ortak özelliğidir.
E-) Kahramanlar Allah ve peygamber sevgisi için dövüşürler.


4-) Aşağıdakilerden hangisi yedişer dört dizeden oluşan, kafiyeleri genellikle cinassız olan mani çeşitidir ?
A-) Düz mani B-) kesik mani C-) Cinaslı mani D-) Yedekli mani E-) Deyiş

I. Dörtlükten oluşur. II. 8’li hece ölçüsüyle söylenir. III. Türk çeşididir. IV. Genellikle uzun hava şeklinde söylenir. V. Çocukları uyutmak amacıyla söylenir.
5-) Yukarıda verilen cümlelerden hangileri ağıt hakkında doğrudur ?
A-) I ve II B-) I ve III C-) I,II ve IV D-) I,III ve IV E-) II,III ve V


6-) Aşağıdakilerden hangisi Divanü Lügati’t Türk’de ‘’balubalu’’ diye adlandırılır ?
A-) Türkü B-) Ninni C-) Fıkra D-) Bilmece E-) Efsane

7-) Aşağıdakilerden hangisi kırık havadır ?
A-) Zeybek B-) Gurbet havası C-) Tecnis D-) Boğaz havası E-) Bozlak

8-) Aşağıdakilerden hangisi Çin Halk Cumhuriyetine bağlı Doğu Türkistan’da yaşayan uygarlar ağıt türü şiirlere ne ad vermektedir ?
A-) Küv B-) Sazlamağ C-) Taqmaq D-) totenlage E-) Mersiye koşukları


I. Türkü II. Tekerleme III. Ağıt IV. Hikmet V.Ninni
9-) Yukarida verilen kelimelerden hangisi anonim türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir ?
A-) I B-) II C-) III D-) IV E-) V

10-) Aşağıdakilerden hangisi türkü hakkında söylenemez ?
A-) Bent sayısı 3 ile 6 arasında değişir.
B-) Anonim halk edebiyatı nazım şeklidiri.
C-) Kahramanlık, aşk, gurbet konuları yazılabilir.
D-) Özel bir ezgisi vardır.
E-) Hece ve aruz ölçüsüyle yazılabilir.
Aşağıdaki klasik soruları cevaplandırınız.

1-) Tamamen hayal ürünü olan, gerçeklikle alakası olmayan, bütün cansız varlıkların kişileştirebildiği tekerleme ile başlayan anonim halk edebiyatı ürününün adı nedir ?

2-) Anonim Halk edebiyatı özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
v  Cevaplar
Boşluk doldurma :
1- Sekizli   2- Yalın   3- Yarım   4- Türkü, ağıt   5- Kavuklu, Pişekar   6- ezgilerine, konularına, yapılarına   7- Mani    8- Miş’li   9- Soyut, somut   10- Hayal
             Test :
1-D   2-Y   3-D   4-D   5-Y   6-D   7-Y   8-Y   9-D   10-D
             Klasik :
1-) -Masal
2-) -Belli bir sahibi yoktur.
      -Dili sade,akıcı bir halk Türkçesidir.
      -Nazım birimi dörtlüktür.
      -En çok yarım kafiye kullanılmıştır.
      -Sözlü geleneğe dayanır....sponsorlu bağlantı...... ...sponsorlu bağlantı......

PAYLAŞ

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "ANONİM HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI,TEST,BOŞLUK,DOĞRU YANLIŞ"

Back To Top