ads

ANONİM HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ SORULARI, ANONİM HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, 
A) Boşluk Doldurma Soruları
1.) Halk edebiyatı …………….. dönemler sonunda ortaya çıkmıştır.
2.) Bu edebiyata ait olan eserlerin kime ait olduğu ………………… .
3.) Bu edebiyatta …………… , ………………. , ……………. gibi ürünleri vardır.
4.) Anonim ürünlerde halkın konuştuğu ………………… bir dil vardır.
5.) Her eseri ………………….. , ………………. Vb. Ortaya koymuştur.
6.) Şiirler ………………….. Ölçüsüyle yazılmıştır.
7.) Genellikle ……………….. ve ……………….. uyaklar kullanılmıştır.
8.) Eserler uyaklar kullanılarak  ………………………. halinde söylenmiştir (Nazım birimi)
9.) Hece Ölçüsü  ……'li, ……'li ……'li kalıpları ağırlıklı olarak kullanılmıştır.
10.) …………….. , …………….. , ……………… , gibi konular işlenir

B) Doğru-Yanlış Soruları
1.) Sözlü geleneğe dayanır.                                                                      (……)
2.) Somut ve gerçeklerle iç içe bir edebiyattır.                                     (……)
3.) Yazılı geleneğe dayanır.                                                                       (……)
4.) Mecazlara ve edebi sanatlara fazla yer verilir.                                (……)
5.) Dil sade, akıcı bir halk Türkçesidir.                                                     (……)
6.) Nazım birimi beyitlerdir.                                                                     (……)
7.) Anonim halk edebiyatının ürünlerinden biride Meddahtır.          (……)
8.) Halk hikayelerinde Nazım ile Nesir bir arada kullanılmaz.            (……)
9.) Bilmecelere, divan edebiyatında "Lugaz" adı verilir.                     (……)
10.) Karagöz yazılı bir metine bağlıdır.                                                   (……)


-Test Soruları
1.) Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatı'nın başlıca ürünlerinden biri değildir ?
A) Meddah
B) Karagöz
C) Fıkra
D) Koşuk

2.) Aşağıdakilerden hangisi Masalların özelliklerinden biri  Değildir ?
A) Olağan üstü kişilerden yararlanılır.
B) Genellikle miş'li geçmiş zaman kullanılır.
C) Duygu ve düşünceleri değişmez. Klişedir.
D) Kahramanları; Padişahlar, yoksul kızlar, vezirler vb. dir.

3.)  I.Fıkra                                           A.Başlangıç,Muhavere,Fasıl Bölümleri
      II.Nasrettin Hoca Fıkraları         B.Dönemin toplumsal öz. yansıtır
     III.Karagöz                                     C.Tek kişilik bir oyundur
    IV.Meddah                                           
Yukarıdakiler eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır ?
A) I.Fıkra
B) II.Nasrettin Hoca Hikayeleri
C) III.Karagöz
D) IV.Meddah

4.) Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatı Özelliklerinden biridir ?
A) Sanatlara bolca yer verilmiştir, sanat yapmak amaçtır.
B) Toplumun ortak görüşlerini yansıtmıştır.
C) Milli duygu ve milliyetçilik ön plandadır.
D) Sözlü geleneğe dayanır.

5.) Aşağıdakilerden hangisi Halk Edebiyatı bölümlerinden değildir ?
A) Aşık Edebiyatı
B) Tanzimat Edebiyatı
C) Tekke Edebiyatı
D) Ortak Halk Edebiyatı

6.) Aşağıdakilerden hangisi Orta Oyunu özelliklerinden biri değildir ?
A) Açık alanda köy meydanlarının ortasında oynanır.
B) 3 tane ana karakter vardır.
C) Şive taklitlerine yer verilir.
D) Mizahi özellik taşır.

7.) Aşağıdakilerden hangisi Mani çeşitlerinden biri değildir ?
A) Cinaslı Mani
B) Kesik Mani
C) Deyiş
D) Serbest Mani

8.)  I.Öndeyiş ve giriş: Maniler ile direk oyuna giriş yapılır.
      II.Muhavere: Karagöz ve Hacivat’ın karşılıklı konuşmaları.
     III.Fasıl: Oyunu güzelleştirmek için oyuna ara verilip müzik çalınır.
      IV.Bitiş: Oyunun sonunda hatalar için özür dilenen ve bir sonraki oyunun yerinin belirtildiği bölümdür.

Yukarıdakilerden hangileri yanlıştır ?
A) I-II
B) II-IV
C) I-III
D) III-IV

9.)Aşağıdakilerden hangisi Karagöz & Orta Oyununun ortak özelliği değildir ?
A) İki ana tip vardır
B) Başlangıç, muhavere, fasıl ve bitiş bölümleri vardır.
C) İslam öncesi Türk toplumundaki adı şaman ya da baksıdır.
D) Oyunda asıl oyun “fasıl” bölümünde sergilenir.

10.) Aşağıdakilerden Hangisi Nasrettin Hoca Fıkralarının özelliklerinden biri değildir ?
A).Divan Edebiyatında "Lugaz"denir.
B) Döneminin toplumsal özelliklerin yansıtır
C) Fıkralardan çıkarılacak dersler vardır.
D) Mizahi yönü vardır.


-Cevap Anahtarı
1.) Boşluk Doldurma;                       2.)Doğru-Yanlış        3.)Çoktan Seçmeli
1) Uzun                                                       D                                   D
2) Bilinmemektedir                                       D                                   C
3)Mani,Efsane,Masal,Bilmece,Fıkra …          Y                                   A
4) Yalın                                                       Y                                   D
5) Zanaatkar, Şair                                         D                                   B
6) Hece                                                        Y                                   B
7) Yarım, Cinaslı                                          D                                   D
8) Dörtlük                                                    Y                                   C
9) 7,8,11                                                      D                                   C
10) Ölüm aşk acısı tabiat                               Y                                   A
sevgisi özlem yiğitlik
Berkutay Varlık
                     

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS