ads

AŞIK EDEBİYATI SANATÇILARI ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, AŞIK EDEBİYATI SANATÇILARI ÇALIŞMA KAĞIDI, 
DOĞRU YANLIŞ SORULARI
aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazınız.
1-) aşık veysel 19. yy halk şairidir (   )
2-) Kara toprak adlı eser Dadaloğluna aittir (   )
3-) Eski Libas Gibi, adlı eser Seyraniye aittir (   )
4-) Dadaloğlu ile Bayburtlu Zihni aynı döneme ait halk şairleridir(   )
5-) aşık Veli 19.yy halk şairidir(   )
6-) Unesconun 1988 de hazırladığı dünya sanat dizisinde Türkiyedeki aşıklık geleneğini temsil etme görevi  Şeref Taşlı Ovaya verilmiştir(   )
7-) Tutam yar elinden tutam  adlı eser feryadi ye aittir(   )
8-) Tokatlı Nuri 20.YY Halk şairidir(   )
9-) Minhaci İle Yunus Emre 19.yy halk şairidir(   )
10-) Kibar kız adlı eser Neşet  Ertaşa aittir(   )


BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
aşağıdaki kelimeleri uygun boşuklara yerleştiriniz.
20,    Muhlis akarsu,     20, Dadaloğlu,      Bayburtlu Zihni,      19,     aşık Veysel,     aşık veysel, Davut sulari,     19.
1) aşık Veysel ..............yy. Halk şairidir.
2) Dıvan-ı Zihni adlı eser ..................................... aittir.
3) asıl adı Veli olan şair ............................ dur.
4) Ne ağlarsın Benim Lüzfü Siyahım ...............yy da yazılmıştır.
5) Nenni Nenni adlı eser ............................................ aittir.
6) Ruhsati ............. yy halk şairidir.
7) Çocuk yaşta gözleri kör olan şair ................... .
8) Eylesin, Sultanım gibi eserlerin sahibi ......................................... .
9) Uzun ince bir yoldayım adlı eserin sahibi .................................. .
10) Erzurumlu Emrah ..............yy halk şairidir.


TEST SORULARI
1-) aşağıdakilerden hangisi 19.yy şairlerindendir?
a) Karacaoğlan            b) aşık veysel            c) Kaygusuz abdal          d)Köroğlu       e) Dadaloğlu

2-) aşık veysel kaçıncı yy. halk şairidir?
a) 15                  b) 16                  c) 17                 d) 18                  e) 20

3-) Şair-yy eşleşmesinden hangisi yanlıştır?           
a) Yunus Emre-13.yy
b) Eşrefoğlu-15.yy
c) Pir Sultan abdal-16.yy
d) Gevheri-19.yy
e) Şeref Taşlı Ova-20.yy

4-) aşağıdaki hangi 2 şair aynı yy. şairlerindendir?
a) Pir sultan abdal-Kaygusuz abdal
b) Eşrefoğlu-Yunus Emre
c) Seyrani-aşık Veli
d) aşık veysel-aşık paşa
e) abdal Musa-zuhuri

5-) Dost dost diye nicesine sarıldım
     Benim sadık yarim kara topraktır
     Beyhude dolandım, boşa yoruldum
     Benim sadık yarim kara topraktır.
 
Yukarıdaki eser hangi şaire aittir?
a) Yunus Emre
b) Kaygusuz abdal
c) aşık daimi
d) aşık Veysel
e) Köroğlu

6-) Erzurumlu emrah kaçıncı yy. halk şairidir?
a) 14           b) 16           c) 17         d) 18          e) 19

7-) aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) aşık veli 19.yy halk şairidir.
b) Kara Toprak adlı eser Yunus Emreye aittir.
c) aşık daimi 19.yy halk şairidir.
d) Kuloğlu 19.yy halk şairidir.
e) Gevheri 20.yy halk şairidir.

8-) aşağıdakilerden hangisi 20.yy halk şairlerinden  değildir?
a-) Dertli       b)  Şemsi       c) aşık ışık        d) aşık Veysel       e) Zuhuri

9-) Daha senden gayri aşkmı yoktur
      Nedir bu telaşın ey deli gönül
      Hele düşün devr-i ademden beri
      Neler gelmiş geçmiş say deli gönül.
yukardaki parça hangi şaire aittir?

a) Seyrani      b) aşık Veysel       c) Yunus Emre       d) Ruhsati        e) Dadaloğlu

10-) aşağıdakilerden hangisi Dadaloğluna ait bir eserdir?
a) Kara toprak
b) Mesnevi
c) Her sabah seyran geçerken
d) ilahi
e) Nefesaçık uçlu sorular


1-)  19 ve 20.yy halk şairlerine 5er örnek veriniz.
2-) Seyrani’nin eserlerinden 2 örnek veriniz 1ini yazınız.

                               
-------------------------------------------Test Sorularının Cevapları--------------------------------------
1-) E                                         6-) E
2-) E                                         7-) a
3-) D                                         8-) D
4-) C                                         9-) D
5-) D                                        10-) C


-------------------------------------------Doğru yanlış cevapları-----------------------------------------
1-) Y                                          6-) D
2-) Y                                          7-) Y
3-) D                                          8-) Y
4-) D                                          9-) Y
5-) D                                         10-) D


--------------------------------------------Klasik soru cevapları------------------------------------------
1-)
    19.yy şairleri :      aşık kusuri                         20.yy şairleri :     Zuhuri
                                     Feryadi                                                           Mihneti                                           
                                     Sıtkı baba                                                       Posoflu Zülali            
                                     Serdari                                                           aşık daimi
                                     Minhaci                                                          Şemsi

2-)
1)Eski Libas Gibi                        2)Sene 1261

ESKİ LİBAS GİBİ

Eski libas gibi aşıkın gönlü                               Bülbül daldan dala yapıyor sekiş
Söküldükten sonra dikilmez imiş                   O sebepten gülle ediyor çekiş
 Güzel sever isen gerdanı benli                      Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş
Her güzelin kahrı çekilmez imiş                      Kıyamete kadar sökülmez imiş
******************************************************************
Sevdiğim değildin böylece ezel                       Seyrani'nin gözü gamla yas imiş
Aşkının bağına düşürdün gazel                        Benim derdim her dertlere baş imiş
İbrişimden nazik saydığım güzel                      Ben bağrımı toprak sandım, taş imiş
Meğer pulat gibi bükülmez imiş                      Meğer taşa tohum ekilmez imiş..

-------------------------------------------Boşluk Doldurma Cevapları--------------------------------------------
 1)20                                                                                     6) 19
 2) Bayburtlu Zihni                                                             7) aşık veysel
 3) Dadaloğlu                                                                       8) Davut sulari
 4) 20                                                                                    9) aşık veysel
 5) Muhlis akarsu                                                                10) 19                                                                                              


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS