ads

HALK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ SORULARI, HALK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, 
DOĞRU YANLIŞ SORULARI

1-)Ağıt ölen kişinin arkasından duyulan acının ve onun iyiliklerinin işlendiği koşmadır.(  )
2-)Güzelleme insan ve doğa sevgisinin lirik bir edayla işlendiği koşmalara denir.(  )
3-)Koçaklama savaş, yiğitlik, kahramanlık gibi konuları işleyen koşmalara denir. Coşkun ve yiğitçe bir üslupla savaş ve dövüşleri anlatan şiirlerdir.(  )
4-)Cevabı içinde olmayan ve düşünceyi geliştirmek amacıyla türetilen soru biçimlerine denir.(  )
5-)Karagöz tek kişilik bir oyundur.(  )
6-) Nasihat bir şey öğretmek,bir düşüncenin yayılmasına çalışmak gibi amaçlarla söylenen didaktik şiirlerdir.(  )
7-)Nutuk tekkede tarikata yeni giren müritlere dinin ve tarikatın esaslarını aktarmak için yazılan şiirlere denir.(  )
8-)İlahi türlü ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimidir.(  )
9-)Taşlama toplumun veya bireylerin aksayan yönlerini eleştiren koşmalara denir
10-)Kapalı bir biçimde anlatılan bir olayın ya da bilginin okuyucu tarafından anlaşılmasını, bunlarla ilgili soruların cevaplandırılmasını isteyen bir tür manzum bilmecedir.(  )

BOŞLUK DOLDURMA
1-)Halk edebiyatı nazım biçimleri.........................,..........................,..........................dır.
2-)halk edebiyatında .................... en çok kullanılan nazım biçimidir.
3-)koşma.................. hece ölçüsü ile yazılır.
4-)ilahi alevilerde ..................dır.
5-)ağıt islamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığı.............., Divan edebiyatındaki karşılığı ise ...................dir.
6-)Halk edebiyatında.............en küçük nazım biçimidir.
7-)Destanda genellikle .............. hece ölçüsü kulanılır.
8-)Tekkede tarikata yeni giren müritlere dinin ve tarikatın esaslarını aktarmak için yazılan şiirlere...............denir.
9-)Hem............hem de.......... ile yazılan ilahiler vardır
10-)Taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunu..................dır


TEST SORULARI
1-)aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı nazım biçimlerindendir?
A) Mâni           B) Türkü           C) Ağıt                D) Koşma           E-Mesnevi

2-)aşağıdakilerinden hangisi aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir?
A) Ninni          B) Semai          C) Varsağı          D) Destan E-nutuk

3-) aşağıdakilerden hangisi tekke edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir ?
A) İlahi           B) Nefes            C) Nutuk            D) Mani   E-Deme

4-)aşağıdakilerinden hangisi koşmanın özelliklerinden değildir?
A-) Aşk, ayrılık, gurbet gibi geniş çerçeveli konuların işlendiği bir türdür.
B-) 8li hece ölçüsüyle yazılır.
C-) En az 3 en fazla 6 kıtadan oluşur.
D-) Dili sadedir.
E-) Kafiye düzeni abab,cccb,dddbşeklindedir

Köroğluyum medhim merde yeğine
Koç yiğit değişmez cengi düğ
üne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde

5-)Yukarıdaki metinde aşağıdaki türlerin hangisidir?
A-)İLAHİ          B-)TÜRKÜ          C-)TEKERLEME          D-)NEFES E-)KOÇAKLAMA

Ormanda büyüyen adam azgını
Çarşıda pazarda insan beğenmez
Medres kaçkını softa bozgunu
Selam vermek için kesan beğenmez
6-)Yukarıdaki metinde aşağıdaki türlerin hangisidir?
A-) TAŞLAMA          B-)MANİ          C-)SEMAİ          D-)KOÇAKLAMA          E-)NEFES

Civan da canına böyle kıyar mı
Hasta başın taş yastığa koyar mı
Ergen kıza beyaz bezler uyar mı
Al giy allı balam şalların hani
7-)Yukarıdaki metinde aşağıdaki türlerin hangisidir?
A-)NİNNİ          B-)AĞIT          C-)İLAHİ          D-)İLAHİ


8-)Aşağıdakilerden hangisi anonim türk halk edebiyatının düzyazı ürünlerinden biri değildir?
A-)Atasözleri          B-)Deyimler          C-)Tekerlemeler          D-)Bilmeceler         E-)İlahi

-ağıt     -nefes    -ilahi     -ninni   -sagu    -gazete
9-)yukarıkilerden kaç tanesi halk edebiyatı nazım biçimleridir?
A-)2           B-)3           C-)4           D-)5          E-)6

Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
Develer tellal iken
Pireler berber iken
Ben annemin babamın beşiğini
Tıngır mıngır sallar iken…
10-)Yukarıdaki metin aşağıdaki türlerin hangisidir?
A-)BİLMECE          B-)ATASÖZÜ          C-)TEKERLEME          D-)AĞIT          E-)NEFES         


KLASİK SORULAR
1-)DESTAN'I TANIMLA ?
2-)AĞIT'I TANIMLA?

CEVAPLAAAAAARRRRRR
Doğru ve yanlış sorularının cevapları : D,D,D,Y,Y,D,D Y,D,D

Test sorularının cevapları: D,A,D,B,E,A,B,E,C

Boşluk doldurmanın cevapları :
1-)     ÂŞIK EDEBİYATI        ANONİM HALK EDEBİYATI      TEKKE ve TASAVVUF  EDEBİYATI

2-)KOŞMA            4-)DEME                        6-)MANİ       8-)NUTUK
3-)11'li                   5-)SAGU,MERSİYE      7-)11'li        9-)HECE VE ARUZ ÖLÇÜSÜ
10-) KARAGÖZ


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS