HALK HİKAYELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI,TEST,BOŞLUK,DOĞRU YANLIŞ

....sponsorlu bağlantı....... ...sponsorlu bağlantı......
....sponsorlu bağlantı..... ...sponsorlu bağlantı......
HALK HİKAYELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, HALK HİKAYELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, 
DOĞRU YANLIŞ SORULARI
1-Nazım-Nesir karışık olarak anlatılan bu hikayelerin gelişip yayılmasında saz şairlerinin önemli bir fonksiyonu vardır.(   )
2-Halk hikayeleri konularına göre dört çeşittir.(   )
3-Hikayelerde kahramanların en büyük yardımcısı Hazreti Hızır’dan sonra kurttur.(   )
4-Hikayeler kısadır ve bir gecede biter.(  )
5-Kahramanların başından geçmiş gibi görünen pek çok olayda olağanüstülükler vardır.(   )
6-Kahramanlar genellikle dört şekilde birbirlerine aşık olurlar.(   )
7-Kahramanlar bezen insan dışı varlıklarla konuşurlar.( )
8-Türk hikayeleri ; Türk,Arap ve İran-Hint kaynaklı olmak üzere üç grupta toplanır.(   )
9-Türk halk hikayeleri  fasıl, döşeme, hikayenin asıl konusu, sonuç ve dua, efsane bölümlerinden oluşur.(    )
10-Hikayenin asıl konusuna dua ile girilir.(    )

BOŞLUK DOLDURMA
1-Genellikle …………… tarafından söylenir.
2-…………………… karışık bir şekilde ifade tarzıyla anlatılır.
3-…………. ve  ……………. özellikleri gösteren hikayelerdir.
4-Türk Edebiyatında bu özelliğe sahip ilk örnek …………………………………… .
5-Genellikle …………. konusu işlenir.
6-Kahramanlar tarafından söylenen …………… ve ………………… mutlaka gerçekleşir.
7-Ortaya çıktıkları dönemin …………….. , ……………. Ve …………………. özelliklerini yansıtır.
8-Olaylar halkın anlayabileceği ………… bir dille anlatılır.
9-Halk hikayeleri ………………………. ürünleridir.
10-Masallarda olduğu gibi ……………………. ifadeler vardır.

TEST SORULARI
1-Aşk hikayelerini konu alan eserlerden hangisi veya hangileri doğru olarak verilmiştir?                         
A)Elif ile Mahmut-Eülfü siyah
B)Kan kalesi-Firdevsi                                 
C)Aşık garip –Dede Korkut
D)Kan Kalesi

2-Kahramanlık hikayelerini konu alan eserlerden hangisi veya hangileri doğru olarak verilmiştir?
A)Köroğlu-Şinto
B)Derdiyok
C)Kirmanşah-Yaralı Mahmut
D)Kaçak Nebi    
 
3-Dini-Tarihi  hikayeleri konu alan eserlerden hangisi veya hangileri doğru olarak verilmiştir?
A)Battal Gazi-Romayana
B)Lömot
C)Saltukname
D)Hayber Kalesi-Celali İsyanları

4-Destani hikayeleri konu alan eserlerden hangisi veya hangileri doğru olarak verilmiştir?
A)Danişmend Gazi
B)Dede Korkut Hikayeleri
C)Cengiz Name
D)Kaybolmuş Cennet

5-Halk hikayeleri kaçıncı yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmıştır?
A)15. yy.
B)17. yy.
C)16. yy.
D)18. yy.

6-Halk hikayelerinin konusu nedir?
A)Aşk-Kahramanlık-Din
B)Aşk-Doğa-Kadın
C)Kahramanlık-Doğa-Olağanüstü Olaylar
D)Doğa-Kahramanlık-Din

7-Halk hikayeleri sonu genellikle nasıl biter?
A)Kötü
B)Mutlu
C)Ölüm
D)Hüzünlü

8-Türk halk hikayeleri kaç bölümden oluşur?
A)3
B)6
C)4
D)5

9-Türk Edebiyatında hikaye özelliğine sahip ilk örnek hangisidir?
A)Dede Korkut Hikayeleri
B)Leyla İle Mecnun
C)Kaybolmuş Cennet
D)Cengiz-Name


10-Halk hikayeleri konularına göre kaç çeşittir?
A)4
B)5
C)3
D)6


KLASİK SORULAR
1-Halk hikayelerini destanlardan ayıran üç özellik yazınız.
-

2-Dede Korkut hikayeleri hangi dönemin ürünüdür ?


CEVAPLAR
BOŞLUK DOLDURMA CEVAPLARI
1-Aşıklar
2-Nazım-Nesir
3-Masal ve Destan
4-Dede Korkut Hikayeleri
5-Aşk
6-Dualar ve Beddualar
7-Sosyal –Siyasal-Kültürel
8-Sade
9-Anonim
10-Kalıplaşmış

TEST CEVAPLARI
1-A
2-D
3-D
4-B
5-C
6-A
7-B
8-D
9-A
10-A

DOĞRU YANLIŞ CEVAPLARI
1-D
2-D
3-Y
4-Y
5-D
6-D
7-D
8-D
9-D
10-d

KLASİK SORULAR IN CEVAPLARI
1-
-Tarihi bir olayla bağlantısı olması
-Aşk maceralarına fazla yer verilmesi
-Hikaye içerisinde geçen manzum kısımlarının genellikle saz eşliğinde söylenmesi

2-
-Dede Korkut hikayeleri  geçiş dönemi eserlerindendir.


...sponsorlu bağlantı...... ...sponsorlu bağlantı......

PAYLAŞ

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "HALK HİKAYELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI,TEST,BOŞLUK,DOĞRU YANLIŞ"

Back To Top