ads

HALK HİKAYELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, HALK HİKAYELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, 
DOĞRU YANLIŞ SORULARI
1-Nazım-Nesir karışık olarak anlatılan bu hikayelerin gelişip yayılmasında saz şairlerinin önemli bir fonksiyonu vardır.(   )
2-Halk hikayeleri konularına göre dört çeşittir.(   )
3-Hikayelerde kahramanların en büyük yardımcısı Hazreti Hızır’dan sonra kurttur.(   )
4-Hikayeler kısadır ve bir gecede biter.(  )
5-Kahramanların başından geçmiş gibi görünen pek çok olayda olağanüstülükler vardır.(   )
6-Kahramanlar genellikle dört şekilde birbirlerine aşık olurlar.(   )
7-Kahramanlar bezen insan dışı varlıklarla konuşurlar.( )
8-Türk hikayeleri ; Türk,Arap ve İran-Hint kaynaklı olmak üzere üç grupta toplanır.(   )
9-Türk halk hikayeleri  fasıl, döşeme, hikayenin asıl konusu, sonuç ve dua, efsane bölümlerinden oluşur.(    )
10-Hikayenin asıl konusuna dua ile girilir.(    )

BOŞLUK DOLDURMA
1-Genellikle …………… tarafından söylenir.
2-…………………… karışık bir şekilde ifade tarzıyla anlatılır.
3-…………. ve  ……………. özellikleri gösteren hikayelerdir.
4-Türk Edebiyatında bu özelliğe sahip ilk örnek …………………………………… .
5-Genellikle …………. konusu işlenir.
6-Kahramanlar tarafından söylenen …………… ve ………………… mutlaka gerçekleşir.
7-Ortaya çıktıkları dönemin …………….. , ……………. Ve …………………. özelliklerini yansıtır.
8-Olaylar halkın anlayabileceği ………… bir dille anlatılır.
9-Halk hikayeleri ………………………. ürünleridir.
10-Masallarda olduğu gibi ……………………. ifadeler vardır.

TEST SORULARI
1-Aşk hikayelerini konu alan eserlerden hangisi veya hangileri doğru olarak verilmiştir?                         
A)Elif ile Mahmut-Eülfü siyah
B)Kan kalesi-Firdevsi                                 
C)Aşık garip –Dede Korkut
D)Kan Kalesi

2-Kahramanlık hikayelerini konu alan eserlerden hangisi veya hangileri doğru olarak verilmiştir?
A)Köroğlu-Şinto
B)Derdiyok
C)Kirmanşah-Yaralı Mahmut
D)Kaçak Nebi    
 
3-Dini-Tarihi  hikayeleri konu alan eserlerden hangisi veya hangileri doğru olarak verilmiştir?
A)Battal Gazi-Romayana
B)Lömot
C)Saltukname
D)Hayber Kalesi-Celali İsyanları

4-Destani hikayeleri konu alan eserlerden hangisi veya hangileri doğru olarak verilmiştir?
A)Danişmend Gazi
B)Dede Korkut Hikayeleri
C)Cengiz Name
D)Kaybolmuş Cennet

5-Halk hikayeleri kaçıncı yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmıştır?
A)15. yy.
B)17. yy.
C)16. yy.
D)18. yy.

6-Halk hikayelerinin konusu nedir?
A)Aşk-Kahramanlık-Din
B)Aşk-Doğa-Kadın
C)Kahramanlık-Doğa-Olağanüstü Olaylar
D)Doğa-Kahramanlık-Din

7-Halk hikayeleri sonu genellikle nasıl biter?
A)Kötü
B)Mutlu
C)Ölüm
D)Hüzünlü

8-Türk halk hikayeleri kaç bölümden oluşur?
A)3
B)6
C)4
D)5

9-Türk Edebiyatında hikaye özelliğine sahip ilk örnek hangisidir?
A)Dede Korkut Hikayeleri
B)Leyla İle Mecnun
C)Kaybolmuş Cennet
D)Cengiz-Name


10-Halk hikayeleri konularına göre kaç çeşittir?
A)4
B)5
C)3
D)6


KLASİK SORULAR
1-Halk hikayelerini destanlardan ayıran üç özellik yazınız.
-

2-Dede Korkut hikayeleri hangi dönemin ürünüdür ?


CEVAPLAR
BOŞLUK DOLDURMA CEVAPLARI
1-Aşıklar
2-Nazım-Nesir
3-Masal ve Destan
4-Dede Korkut Hikayeleri
5-Aşk
6-Dualar ve Beddualar
7-Sosyal –Siyasal-Kültürel
8-Sade
9-Anonim
10-Kalıplaşmış

TEST CEVAPLARI
1-A
2-D
3-D
4-B
5-C
6-A
7-B
8-D
9-A
10-A

DOĞRU YANLIŞ CEVAPLARI
1-D
2-D
3-Y
4-Y
5-D
6-D
7-D
8-D
9-D
10-d

KLASİK SORULAR IN CEVAPLARI
1-
-Tarihi bir olayla bağlantısı olması
-Aşk maceralarına fazla yer verilmesi
-Hikaye içerisinde geçen manzum kısımlarının genellikle saz eşliğinde söylenmesi

2-
-Dede Korkut hikayeleri  geçiş dönemi eserlerindendir.


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS