ads

                                              HALK TİYATROSU ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ SORULARI, HALK TİYATROSU ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, 
EDEBİYAT SORULARI
A-) BOŞLUK DOLDURMA
1- Tek kişinin oynadığı geleneksel halk tiyatrosuna ………… denir.
2- Orta oyununda kahramanların isimleri …………. ve …………’dur.
3- Karagöz oyununu ilk oynayan kişi ……...  ……….’dir.
4- Meddahın en büyük yeteneği ………. olmasıdır.
5- Orta oyununda ……….. ,  …………. ,  …………. ve  …………. bölümleri vardır.
6- …………. ; okumamış , cahil bir tip ama zeki ve anlayışlı bir halk adamıdır.
7- Meddahın kullandığı eşyalar ; ………… ,  ………….. ve …………
8- Köy meydanında birden fazla oyuncuyla oynanan geleneksel halk tiyatrosuna ………………. denir.
9- Karagöz , meddah , köy seyirlik oyunları , orta oyunu gibi türlerin tamamına ………. …………. denir.
10- Hacivat ve Karagöz …………. ………… zamanında yaşamış iki kişidir.


B-) DOĞRU YANLIŞ 
1- (  ) Hacivat okumamış , cahil bir tip ama zeki ve anlayışlı bir halk adamıdır.
2- (  ) Orta oyunu Çağdaş Türk Tiyatrosuna en yakın örnektir. Konular ve tipler olarak Karagöz’e çok benzer.
3- (  ) Meddah tek kişilik bir oyundur.
4- (  ) Tanzimat Dönemi’nden önce tiyatro “Geleneksel Halk Tiyatrosu” olarak görülür.
5- (  ) Karagöz ve Hacivat tek bölümden oluşur.
6- (  ) Köy seyirlik oyunları amatör oyuncular tarafından oynanır. Genellikle köy meydanında oynanır.
7- (  ) Meddahta temel karakterler Kavuklu ve Pişekar’dır.
8- (  ) Karagöz ve Hacivat doğaçlama oynanan gölge oyunudur.
9- (  ) Orta oyununda tekerlemelerden ve ahenkli sözlerden yararlanmaz.
10-(  ) Karagöz oyunundaki yardımcı karakterler Çelebi , Beberuhi , Tuzsuz Deli Bekir ve Zenne’ dir.


C-) TEST
1- Köy seyirlik oyunlarının oynandığı yer değildir?
A) Düğünler
B) Bayramlar
C) Beyaz perde
D) Köy meydanları
E) Kahvehaneler

2-  Aşağıdakilerden hangisi geleneksel türk tiyatrosuna örnek değildir?
A) Karagöz ve Hacivat
B) Meddah
C) Orta oyunu
D) Müzikli tiyatro
E) Köy seyirlik oyunları

3- Aşağıdakilerden hangisi meddahın özelliklerinden değildir?
A) Meddah, met eden ve öven anlamına gelir.
B) Bir perde oyunudur.
C) Meddah çoğunlukla, başından geçen gülünç olayları anlatarak ve geleneği sergileyerek tiyatrosuna sunar.
D) Tek kişilik tiyatro anlamına gelir.
E) Bir kişinin hazırladığı ve seyirciye sahnede yine bir kişinin sunduğu tiyatrodur.


4- Aşağıdakilerden hangisi Karagöz ve Hacivat oyunlarının özelliklerinden değildir?
A) Hayali denen bir beyaz perdenin arkasında insan tiplerinin oynatılmasıdır.
B) Doğaçlama oynanan gölge oyunudur.
C) İnsan suretlerinin kuklalara aktarılması ve oynatılması önemlidir.
D) Bu tiyatro ikisinin tiplemesiyle oluşturulmuştur.
E) Bolluk, bereket, köy, dinsel, töresel, toplumsal içeriklidir.

 5- Aşağıdakilerden hangisi geleneksel halk tiyatrosunun özelliklerinden değildir?
A) Doğaçlama oyundur.
B) Belirli bir sahneleri yoktur.
C) Oyunlar, müzik, şarkı ve dansla renklendirilir.
D) Genellikle kahvehanelerde, meydanlarda oynanan oyundur.
E) Gölge oyunudur.

6- Aşağıda verilen Karagöz’ün bölümlerinin sıralanışı doğrudur?
A) Muhavere – Fasıl – Mukaddime – Bitiş
B) Mukaddime – Fasıl – Muhavere – Bitiş
C) Fasıl – Muhavere – Mukaddime – Bitiş
D) Mukaddime – Muhavere – Fasıl – Bitiş
E) Muhavere – Mukaddime – Fasıl – Bitiş

 7- Aşağıdakilerden hangisi geleneksel halk tiyatrosunun türlerinden biridir?
A) Komedi
B) Müzikli tiyatro
C) Dram
D) Trajedi
E) Köy seyirlik oyunları

 8- Aşağıdakilerden hangisi bir gölge oyunudur?
A) Meddah
B) Orta oyunu
C) Karagöz ve Hacivat
D) Komedi
E) Köy seyirlik oyunları

9- ……………… ; tek kişinin bir hikayeyi canlandırarak oynadığı geleneksel tiyatro çeşididir. Zengin hikaye darcığı olan, taklide dayanan güldürü öğesinin bulunduğu hikayesini anlatırken mendil, sandalye ve sopasından yararlanılır. Başka araç, kostüm ve dekor kullanılmaz.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
A)Karagöz
B) Orta oyunu
C) Meddah
D) Köy seyirlik oyunları
E) Dram


10- Aşağıdakilerden hangisi köy seyirlik oyunlarının özelliklerinden değildir?
A) Doğaçlama oynanması
B) Belirli bir sahnesinin olması
C) Güldürü amacı taşıması
D) Genellikle Eleştiri içermesi
E) Köydeki günlük yaşamı anlatması


D-) KLASİK
1- Orta oyunun özellikleri nelerdir?  (5 madde yazınız.)

2-  Karagöz oyununun kişilerinin özellikleri nelerdir?

                                               CEVAPLAR
 BOŞLUK DOLDURMA
 1- Meddah
2- Pişekar ve Kavuklu
3- Şeyh Küşteri
4- Taklitçi
5- Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş
6- Karagöz
7- Mendil, havlu, sopa, sandalye
8- Köy seyirlik oyunları
9- Halk tiyatrosu
10- Orhan Gazi


DOĞRU YANLIŞ
 1- Y
2- D
3- D
4- D
5- Y
6- D
7- Y
8- D
9- Y
10- D


TEST
1- C
2- D
3- B
4- E
5- E
6- D
7- E
8- C
9- C
10- B
KLASİK
1- Açık bir meydanda oynanır.
Karagöz oyununun perdeden yere inmiş hali de denmektedir.
Meydan ortasında oynandığı için orta oyunu denmiştir.
Karagöz oyunu ile benzerdir.
Yanlış anlamalara dayalı bir güldürüdür.


2- Karagöz; okumamış, cahil bir tip ama zeki ve anlayışlı bir halk adamıdır.
Hacivat; Karagöz’e zıt kişilikte bir insandır. Bilgili, görgülüdür. Okumuş, Arapça ve Farsça kelimelerle konuşur, zaman zaman bilgiçlik taslar.


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS