ads

                                  HALK TİYATROSU ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ SORULARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, HALK TİYATROSU ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 
HALK TİYATROSU
TEST SORULARI
1.Karagöz ile Orta Oyunu arasındaki 5 tane farkı madddeler halinde yazınız.
2.Karagöz oyununun kahramanlarını yazınız.
3. Aşağıdakilerden hangisi Türk Halk Tiyatrosu'na ait türlerden biri değildir?

A) Meddah oyunu               B) Karagöz oyunu
C) Melodram                      D) Orta oyunu
           E) Köy seyirlik oyunları
4. Orta oyununda asıl konunun ortaya konulduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?          .                      .

A) Giriş                          B) Mahavere                    C) Fasıl
D} Bitiş                          E) Sonuç
5.Karagöz’ün oynatıcısının adı nedir ?
A)Oyunbaz                    B)Mukallid
C)Müşkünaz                  D)Hayalbaz
                 E)Meddah
6. Osmanlı’ da Meddah ismi kaçıncı yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır?
A)15.Y.Y.                         B)16.Y.Y.
C)17.Y.Y.                        D)18.Y.Y.
                E)19.Y.Y.
7. Aşağıdakilerden hangisi Ortaoyununda yer alan Anadolulu tiplerden biri değildir?
A)Kayserili                       B)Kastamonulu
B)Konyalı                         D)Kürt          E)Karamanlı
8.Ortaoyununda Anadolu dışından gelen tipler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Acem                              B)Arnavut
C)Arap                                D)Özbek
             E)Muhacir
9.Hem Karagöz’ de hem Ortaoyununda sıkça rastlanan renkli tip aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tatar                                B)Muhacir
C)Çingene                           D)Arnavut
                E)Yahudi
10. Ortaoyununda eğlendirici tipler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Dansözler                         B)Çengiler
C)Canbazlar                         D)Kantocular
                  E)Köçekler
11. Ortaoyununda uydurma tipler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Sünnetçi                            B)Çerkez
C)Çelebi                                 D)Pehlivanlar
                 E)Abdi Bey
12.Karagöz ve Ortaoyunu metinlerinde aşağıdaki bölümlerden hangisi yer almaz?
A)Giriş                                    B)Söyleşme
C)Gelişme                              D)Fasıl
                   E)Bitiş

DOĞRU YANLIŞ SORULARI
13. Karagözcülük, orta oyunculuğu ve meddahlık, yaşarlığını usta-çırak ilişkisine bağlı kalarak devam ettirmiştir.
  DOĞRU  YANLIŞ
14. Meddahlar, anlatacaklarını yazılı metinlere bağlı kalarak dile getirmişlerdir.   DOĞRU  YANLIŞ
15. Orta oyunundaki "meydan"ın modern tiyatro­daki karşılığı "dekor"dur.

 DOĞRU      YANLIŞ
16. Orta oyunundaki Kavuklu, Karagöz oyunun­daki Hacivat'ın karşılığıdır.
 DOĞRU  YANLIŞ
17.Karagöz oyununda Karagöz “cahil halk tipini” Hacivat ise “aydın tipini” temsil eder.
DOĞRU   YANLIŞ
18.Köy seyirlik oyunların da orta oyununda ve meddahta olduğu gibi doğaçlamaya büyük önem verilir.
 DOĞRU      YANLIŞ
19.Orta oyununda müziğe önem verilmez
 DOĞRU     YANLIŞ
20.Geneleksel Türk Tiyatrosu’nda yazılı metin bulunmaz.
DOĞRU    YANLIŞ
21. Usta-çırak ilişkisiyle sonraki nesillere aktarılır
DOĞRU    YANLIŞ
22.Orta oyunu bir sandalyeye oturularak anlatırılır              
DOĞRU    YANLIŞ

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI
23.Meddah’ın aksesuarları ………..  ve  …………. dir.
24.Meddah …………. sanatıdır.
25.Karagöz oyununun oynatıldığı perdeye …….. denir.
26.Orta oyununda ……….. , …… ve …………. sıkça yer verilir.
27.Köy seyirlik oyunları adı üstünde ……….. oyunlarıdır.
28.Köy seyirlik oyunlarında genellikle köyün ………. , köy ………….. oynanır.
29.Köy seyirlik oyununda sırası gelen oyuncu ……………. arasından çıkarak oyuna dahil olur.
30.Karagöz ………………………… ürünlerindendir.
31.Karagöz oyununu oynatan kişiye ………… ya da ………….. denir
32.Orta oyunu ……… yani halka ait bir oyundur.

CEVAPLAR
1)Karagöz oyununun sahnesi “ışıklı perde”dir.Orta oyununun ise “etrafı seyircilerle çevrili bir alan”dır.
2)Orta Oyununda seyirciyle oyuncunun iletişimi daha iyidir. Çünkü aynı ortamda bulunmaktadırlar.
3)Karagöz oyunu bir gölge oyunudur. Yani seyircinin gördüğü sadece kuklalardır. Onları oynatan kişiler arka plandadır. Orta Oyununda ise gerçek kişiler vardır.
4)Karagöz’ün dekoru İki sopa ve bu sopaların üzerine Karagöz ve Hacivatın temsili resimleri iken Orta oyununun dekor kullanımına pek az yer verilmiştir. Ancak oyunun konusuyla ilgili eşyalar oyunda yer almıştır.
5)Kişileri farklıdır. Karagöz’de KARAGÖZ-HACİVAT iken Orta oyununda PİŞEKAR-KAVUKLU’dur.
2.Karagöz oyununun kahramanları; Karagöz, Hacivat, eşraftan kimseler, Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir, satıcılardır.
3.MELODRAM
4.FASIL
5.HAYALBAZ
6.17.Y.Y.
7.KONYALI
8.ÖZBEK
9.ÇİNGENE
10.DANSÖZLER
11.ÇELEBİ
12.GELİŞME
13.DOĞRU
14.YANLIŞ
15.DOĞRU
16.YANLIŞ
17.DOĞRU
18.DOĞRU
19.YANLIŞ
20.DOĞRU
21.DOĞRU
22.YANLIŞ
23. MENDİL VE SOPA (BASTON)
24.TAKLİT YAPMA
25.HAYAL PERDESİ
26.TAKLİTLERE,YANLIŞ ANLAŞILMALARA,ŞİVELERE
27.SEYİRLİK
28.ORTASINDA,MEYDANINDA
29.SEYİRCİLERİN
30.GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU
31.HAYALİ,HAYALBAZ
32.ANONİM
                                          


                                          Devran ÇELİK 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS