ads

MASALLAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI, MASALLAR ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, 
1.Aşağıdakilerden hangisi masalın tanımıdır?
A) Milletleri derinden etkileyen tarihi ve sosyal olayların anlatıldığı genellikle manzum eserlerdir.
B) Çoğunlukla aşk,kahramanlık konularını işleyen nazım-nesir bir arada kullanılan saz ve söz ile ifade edilen hikayelerdir.
C) Hikaye ve romanın Divan edebiyatındaki karşılığıdır.
D) Olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtmeden anlatıldığı edebiyat türüdür.
E) Bir ana olay merkezli olup birden çok olayın yaşandığı,kişi kadrosunun çok geniş olduğu edebi türdür.
2.Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliği değildir?
A) Girişinde genellikle tekerlemeler bulunur.
B) Doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.
C) Nesir,nazım karışık olabilir.
D) Her insanı ilgilendiren evrensel değerler ve konular anlatılır.
E) Eğlendirici ve eğiticidir.
3.Aşağıdakilerden hangileri masal kahramanı olabilir?
A) Olağanüstü varlıklar
B) Tanrılar
C) Karagöz ve Hacivat
D) Kavuklu ve Pişekar
E) Leyla ile Mecnun
4.Aşağıdakilerden hangisi bir masalın girişi olamaz?
A) Evvel zaman içinde kalbur saman içinde develer tellal iken pireler berber iken...
B) Eski zamanın birinde bir padişah yaşarmış. Bir de prenses gibi bir kızı varmış. Kızını da pek severmiş...
C) Bir pazartesi sabahıydı. Ahmet yine montunu giymiş ve dışarı çıkmıştı. Telefonunda bir şeylerle uğraşıyordu...
D) Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken, eski harman içinde...Ben deyim bu ağaçtan, siz deyin şu yamaçtan, uçtu uçtu bir kuş uçtu...
E) Bîr varmış, bir yokmuş... Allah’ın kulu çokmuş..
5. Dünya edebiyatında masal türündeki ilk eser ,............. edebiyatının ürünü olan ve ................ 'nın yazdığı "........................................." sayılabilir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Doğu-Beydeba-Binbir gece masalları
B) Alman-Perrault-Grimm kardeşler
C) Türk-Namık Kemal-Mukaddeme-i Celal
D) Hint-Eflatun cem güney-Keloğlan
E) Hint-Beydeba-Kelile ve Dimne
6. Hangi eşleştirme yanlıştır?
A) Doğu masalları- binbir gece
B) Danimarka masalları- perrault
C) Hint edebiyatı- parçatantra
D) Alman edebiyatı - grimm kardeşlerin masalları
E) Danimarka edebiyatı - andersen masalları
7.Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda masal üzerine çalışma yapan isimlerden değildir?
A) Pertev Naili Boratav
B) Doğan Kaya
C) Saim Sakaoğlu
D) Andersen
E) Recaizade Mahmut Ekrem
8. Türk edebiyatında en ünlü masal kahramanı hangisidir?
A) Pamuk prenses
B)  Kibritçi kız
C) Keloğlan
D) Kırmızı başlıklı kız
E) Karagöz
9. Aşağıdakilerden hangisi masaldır?
A) Şehname
B) Leyla ile Mecnun                               
C) Dede korkut
D) Cengizname
E) Kelile ve Dimne                                                                   
10. ................... , her insanı ilgilendiren  evrensel değerler ve konular anlatılır. halk dilinde anlatılarak oluşmuş sözlü edebiyat ürünüdür. olağanüstü olaylar yer alır.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
A) Masalda        B) Romanda            C) Tiyatroda        D) Hikayede          E) Anlatıcıda
11.Aşağıdakilerin hangisi masal için söylenebilir?
A) Nazım birimi dörtlüktür.
B) Hep mutlu sonla biter.
C) Göstermeye bağlı edebi türdür.
D) Hayali unsurlara yer verilmez.
E) Anton Çehov en ünlü temsilcisidir.
12. Aşağıdakilerden hangisi masal çeşitlerindendir?
A) Doğal masallar
B) Alegorik masallar
C) Olay masalları
D) Modern masal
E) Sanatsal masallar
13. Masallarda yapı denince  aşağıdakilerden hangileri akla gelir?
A) Hamse ve Sitte
B) Üç birlik kuralı
C) Olay,anlatıcı,bakış açısı
D) Olay,mekan,zaman,kişiler
E) Döşeme,gövde,sonuç
14. Aşağıdakilerden hangisi masalın asıl konusu olamaz?
A) Doğruluk
B) Dürüstlük
C) Aşk
D) Ahlaklı olmak
E) İyilik
15. Aşağıdakilerden hangisi dünya edebiyatındaki masal yazarlarından değildir?
A) Namık Kemal
B) La Fontaine
C) Beydeba
D) Andersen
E) Grimm Kardeşler
16. Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen edebi metindir?
A) Şiir
B) Makale
C) Masal
D) Deneme
E) Anı
17. Aşağıdakilerden hangisi bir masal zamanı olarak kullanılamaz?
A) Bir zamanlar
B) Evvel zaman içinde
C) Bir varmış bir yokmuş
D) Vaktiyle
E) Bir cuma sabahı
18. Masalların amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarihi ve sosyal olaylar anlatmak
B) Öğretmek,ders vermek
C) Duyguları anlatmak
D) Hayatın içerisinden bir kesit anlatmak
E) Öbür dünyayı anlatmak
19. Aşağıdakilerden hangisi masal mekanı olabilir?
A) Tencere fabrikası
B) İstanbul Boğazı
C) Mobilya mağazası
D) Kaf Dağı
E) Restaurant
20. Aşağıdaki olaylardan hangisi masalda geçemez?
A) Kızının babasını tuz kadar sevdiğini söylemesi ve babasının kızını saraydan attırması...
B) Babanın oğlunu aslanların parçalamasından korkması ve onu bir kuleye kapatması ve oğlun elini çiviye batırıp hastalanıp ölmesi...
C) Kadının çocuğu olmaması ve sonunda da parmak kadar bir çocuğu olması...
D) Bir adamın abisinin doğum günü için diye araması ve sonunda bir tablo görüp çok beğenip para biriktirip alması..

E) Bir çocuğun üç fasulye alması ve fasulyelerin sihirli çıkıp göğe kadar yükselmesi,çocuğun o fasulyeye tırmanıp bir devin evine girmesi...

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS