ads

HALK HİKAYELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, HALK HİKAYELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, 
AŞAĞIDAKİ DOĞRU-YANLIŞLARI CEVAPLAYIN.

1-Karagöz ve Hacivat'ın karşılıklı konuşmalarına Muhavere denir. (   )  
2-Ortaoyunu halkın ortak malı değildir.Bireyseldir. (   )
3-Olağanüstü olay ve kişilere yer veren,çoğu zaman bir eğitim amacı güden  hayali öykülere masal denir. (   )
4-"Bol zamanda dar harcanan,dar zamanda bol harcanır." Cümlesi deyimlere örnektir. (   )
5-Halk hikayeleri,destan ile roman arasındaki aşamanın ürünüdür. (   )
6-Destan geleneğinden Halk hikâyeciliğine geçişin ilk ürünü "Köroğlu Hikayesi"'dir. (   )
7-Dini-Tarihi Halk Hikayeleri'ne Haybar Kalesi,Battal Gazi örnek verilebilir. (   )
8-Dede Korkut hikayelerinde kahramanlar dövüşlerini Allah ve peygamber sevgisi için yaparlar. (   )
9-Dede Korkut hikayelerinde kahramanların en büyük yardımcısı kedilerdir. (   )
10-Deyimlerde soyut kavramlar,somut varlıklarla anlatılır.(   )


AŞAĞIDAKİ BOŞLUK DOLDURMALARI YANITLAYIN
1-Söyleyeni belli olmayan, ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayılan, halkın ortak malı olan ürünlerin oluşturduğu edebiyata .............. ............... Edebiyatı denir.
2-Anonim Halk Edebiyatı'nın dili ......... .......... bir Halk Türkçesidir.
3- Bilmecelere Divan Edebiyatı’nda ............... adı verilmiştir.
4-Karagöz oyununun oynatıldığı perdeye ......... ...............  denir.
5-Türk Edebiyatı’nda masal derleme konusunda en ciddi çalışmayı yapan ............... ........ ..........’dir.
6-Ses ve kelime benzerliğinden yararlanılarak oluşturulan yarı anlamlı, yarı anlamsız, hoş söyleyişe ................... denir.
7-Dede Korkut hikayeleri .... ve ..... yy.da yazıya geçirilmiştir.
8-Karagöz ile Ortaoyunun farkı, Karagöz’ün perdede, Orta Oyun’un ................. oynanmasıdır.
9-Masallarda ............ kavramı yoktur.
10-Karagöz .... bölümden oluşur.


AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLAYINIZ.
1-Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?
A)Hikayelerde en önemli meziyet kahramanlıktır.
B)Anlatım açık ve yalındır.
C)Tabiat çok sevilir.
D)Hikayeler birçok öğüt içerir.
E)Toplam 8 hikayeden oluşur.

2-Aşağıdakilerden hangisi halk hikayeleri konularına göre tam verilmiştir?
A)Aşk Hikayeleri-Kahramanlık Hikayeleri
B)Kahramanlık Hikayeleri-Destani Halk Hikayeleri
C)Aşk Hikayeleri-Dini Halk Hikayeleri-Kahramanlık Hikayeleri
D)Dini Halk Hikayeleri-Kahramanlık Hikayeleri
E)Aşk-Kahramanlık-Destani ve Dini Halk Hikayeleri

3-Karagöz oyunu kaç bölümden oluşur?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

KLASİK SORULAR
1-Anonim halk şiiri ürünlerinden 4 örnek verip kısaca tanımlayın.
2-Anonim halk şiiri ürünlerinden karagözü kısaca açıklayınız.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS