HALK EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI,TEST,BOŞLUK,DOĞRU YANLIŞ

....sponsorlu bağlantı....... ...sponsorlu bağlantı......
....sponsorlu bağlantı..... ...sponsorlu bağlantı......
                    HALK EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI TEST BOŞLUK DOĞRU YANLIŞ, HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 
 HALK EDEBİYATI ÖZELLİKLERİ
-TEST-
1) Halk edebiyatı ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?
aAnonim halk edebiyatı nazım ürünüdür                           
b-  Genelde 7’li hece ölçüsüyle söylenir
c-  Şiirler, çoğu zaman saz eşliğinde söylenir
d-  Şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle isimlendirilir
e-  Yalnızca aşk üzerine söylenir

2)Aşağıdakilerden hangisi tekke edebiyatı nazım biçimi arasında yer alır?
a-  Semai
b-  Gazel
c-  Koşma
d-  İlahi
e-  Sagu


3)Aşağıdaki cümlelerden hangisi nazım şekli olan ilahi kelimesini kapsamaz?
a-  Allah aşkı işlenir
b-  Duygusallık ön plandadır
c-  İlahi denince akla Yunus Emre gelir
d-  Belli bir zaman Dede Korkut’ta söylemiştir
e-  Dörtlük sayısı 3-7 arasında değişir

4)Hangisi Anonim Türk halkı edebiyatı nazım şekillerinden değildir?
a-  Mani
b-  Hikmet
c-  Ninni
d-  Tekerleme
e-  Türkü5)Aşağıdakilerden hangisi ‘Türkü’ için söylenebilir?
a-  Bent sayısı 3-6 arasında değişir
b-  Hece ve aruz ölçüsü ile yazılabilir
c-  Hepsi koşma şeklindedir
d-  Söylnenenleri bellidir
e-  Hepsi dörder mısradan oluşur


6)Aşağıdaki şairlerden hangisi aruz ölçüsü kullanmamıştır?
a-  Yunus Emre
b-  Eşrefoğlu Rumi
c-  Hoca Ahmet Yesevi
d-  Kaygusuz Abdal
e-  Pir Sultan Abdal
7)Aşağıdakilerden hangisinde tekke edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
a-  Mesnevi, nutuk, semai, ninni
b-  Semai, mesnevi, ilahi, devriye
c-  İlahi, nefes, deme, şathiye
d-  Nefes, mesnevi, semai, varsağı
e-  İlahi, koşma, türkü, şathiye


8)Genç Osman Destanı’nı yapmış olan şair kimdir?
a-  Köroğlu
b-  Dede Korkut
c-  Kayıkçı Kul Mustafa
d-  Aşık Veysel
e-  Mevlana

9)Aşağıdakilerden hangisi ‘koşma’ nazım biçimi için söylenemez?
a-  Şiirler 11’li hece ölçüsüyle söylenir
b-  Dili sade ve yalındır
c-  Konularına göre ayrılır
d-  Son dörtlüğünde şair, mahlasını söyler
e-  ‘aaba’ şeklindedir
10)Aşağıdakilerden hangisi saz şairi değildir?
a-  Köroğlu
b-  Karacaoğlan
c-  Yunus Emre
d-  Aşık Veysel
e-  Dadaoğlu


-BOŞLUK DOLDURMA-
1) İlahi denince akla gelecek kişi ----------------‘ dir.
2) Genç Osman destanını yapmış olan sanatçı ------------------------‘dır.
3) Anonim Halk edebiyatı nazım şekillerinden olan ------------- genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir. ‘aaba’ şeklinde uyaklanır.
4) Koşmanın ilk dörtlüğü -----------------şeklinde uyaklanır.
5) ------------‘da eğiticilik vardır. Evrensel konular işlenir.
6) Karagöz ve Ortaoyununda belli bir olayın anlatıldığı bölüme -------------denir.
7) Halk edebiyatında az da olsa ---------ölçüsü kullanılmıştır
8) Türkünün asıl bölümüne --------- adı verilir.
9) Bebekleri uyutmak için söylenen ---------- her zaman ezgi ile söylenir.
10) Bir olayı, akıldışı ve olağanüstü yoldan gerçekleşmiş gösteren söylentiye ----------------denir.

-DOĞRU/YANLIŞ
1-( ) Halk edebiyatı yalnızca aşk üzerine söylenir.
2-( ) İlahide duygusallık ön plandadır.
3-( ) Genç Osman destanını Kayıkçı Kul Mustafa yapmıştır.
4-( ) Koşma nazım biçimi ‘aaba’ şeklindedir.
5-( ) Yunus Emre önemli saz şairlerindendir.
6-( ) Masalda dini konular işlenir.
7-( ) Destanda olağanüstülükler vardır.
8-( ) Halk edebiyatında şiirler çoğu zaman saz eşliğinde söylenir
9-( ) Halk edebiyatı şiirlerinde başlık vardır.
10-( ) Halk şairlerinin hayat hikayeleri ve şiirleri cönk adı verilen eserde toplanmıştır. -KLASİK SORU-
  

        1)       Halk edebiyatı özelliklerinde 5 tane söyleyiniz…

    2)Tekke edebiyatı nazım türlerini söyleyiniz…

-CEVAP ANAHTARI-

-TEST-
1-e 2-c 3-d 4-b 5-a 6-e 7-b 8-c 9-e 10-c

-BOŞLUK DOLDURMA-
1-Yunus Emre 2-Kayıkçı Kul Mustafa 3-Mani 4-aaba
5-Masal 6-Fasıl 7-Aruz 8-Bend 9-Ninni 10-Efsane

-DOĞRU/YANLIŞ-
1-y 2-d 3-d 4-y 5-y 6-y 7-d 8-d 9-y 10-d


 HAZIRLAYAN: EMİRHAN TURAN
...sponsorlu bağlantı...... ...sponsorlu bağlantı......

PAYLAŞ

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "HALK EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ ÇALIŞMA KAĞIDI,TEST,BOŞLUK,DOĞRU YANLIŞ"

Back To Top