ads

MESNEVİLER ÇALIŞMA KAĞIDI, MESNEVİLER TEST, MESNEVİLER BOŞLUK DOLDURMA, MESNEVİLER DOĞRU YANLIŞ KLASİK, MESNEVİLER, ÇALIŞMA KAĞITLARI,
   MESNEVİLER
A) Aşağıdaki verilen bilgilerin doğru veya yanlış oluşuna göre yanlarına yazınız..
Mesnevi türünün Türk edebiyatına girişi 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip’in  “Hadikatü’s Süeda” adlı yapıtıyla olmuştur.(   )
Divan edebiyatında uzun hikayeler öykü türü ile yazılırdı.(   )
Beş mesneviden oluşan eserlere hamse denir.(   )
Garibname Ahmedi tarafından yazılmıştır.(   )
Mesnevi “ikili” anlamına gelmektedir.(   )
Genceli Nizami, İran edebiyatında hamse sahibi ilk şaiirdir.(   )
Türk edebiyatında ilk uzun mesnevisi 11. yüzyılda yazılmıştır.(   )
Mesneviler uzun yazılamazlar.(   )
Mesneviler edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir.(   )
10.Mesnevide her beytin kendi içinde tamamlanması ve diğer beyitlere geçmemesi zorunlu değildir.(   )

B)Aşağıdaki çoktan  seçmeli soruları cevaplayınız.
1)Yusuf u Zeliha  aşağıdaki kişilerden hangisine aittir?
A)Yusuf Has Hacip
B)Yunus Emre
C)Ahmedi
D) Aşık Paşa
E)Şeyyad Hamza

2)Mesnevilerde kaç bölüm vardır?
A) 2   B) 3   C) 6   D) 8    E) 10

3)Mesnevinin yazılış nedenini belirten bölüme ne ad verilir?
A) Dibace   B)Sebeb-i Telif C)Hatime  D)Tevhid E)Miraciye

4)Aşağıdakilerden hangisi eğlence ve düğünleri anlatan mesnevidir?
AHüsn ü Aşk B)Nabi-Hayriyye C)Garibname D)Surname E)Hubanname

5)Mesnevinin Türk edebiyatına girişi hangi eserle olmuştur?
A)Kutadgu Bilig
B)Hadikatü’s Süeda
C)Hüsn ü Aşk
D)Garibname
E)Şehname

6) 1) Şeyh Galip                a)Yusuf u Zeliha
    2)Şeyyad Hamza           b)Hüsn ü Aşk
    3)Aşık Paşa                    c)Garibmame
Yukarıdaki kişileri eserleri ile eşleştiriniz.
A)a,b,c   B)c,a,b C)a,c,b D)b,c,a E)b,a,c

7)Aşağıdaki meslevinin özelliklerinden hangisi yanlıştır?
A)Mesleviler ikili anlamına gelmektedir.
B)Mesneviler edebiyatımıza İran edebiyatından gelmiştir.
C)Mesneviler uzun yazılamaz.
D)Türk edebiyatının ilk uzun mesnevisi Kutadgu Biligdir.
E)Beş mesneviden oluşan eserlere hamse denir.

8))İntidaname,Rebabname,İntihaname eserleri hangi kişiye aittir?
A)Sultan Veled
B)Hoca Mesud
C)Ahmedi
D)Mevlana
E)Aşık Paşa

9) Aşağıdakilerden hangisi dini tasavvufi mesnevidir?
A)Hüsrev ü Şirin
B)Mevlid
C)Şehname
D)Hubanname
E)Surname

10)Mesnevinin kurucusu kimdir?
A)Kul Mesud
B)Sultan  Veled
C)Yunus Emre
D)Hoca Mesud
E)Mevlana

C)Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız                                            
  1)Mesnevilerin özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
            
    2) Türk edebiyatındaki önemli kişilerden 5 tanesini eserleri ile birlikte yazınız.

                                                       
      -Cevaplar-
A)Y,Y,D,Y,D,D,D,Y,D,Y
B)E,E,B,D,A,E,C,A,B,E
C)1)
-Mesneviler ikili anlamına gelmektedir.
-Mesneviler edebiyatımıza İran edebiyatından gelmiştir.
-Mesneviler uzun yazılabilir.
-Türk edebiyatının ilk uzun mesnevisi Kutadgu Biligdir.
-Beş mesneviden oluşan eserlere hamse denir.
2)
 *Kutadgu Bilig-Yusuf Has Hacip
 *Risaletü’n Nüshiyye-Yunus Emre
 *Garibname-Aşık Paşa
 *Leyla vü Mecnun-Fuzuli

 *Hüsn ü Aşk

 BÜŞRA KARGA
                    

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS