ads

AKIL İLE İLGİLİ HİKAYE,AKILLI ADAMLARIN EN AKILLISI, AKIL ETMEK İLE İLGİLİ SÖZLER, PADİŞAH HİKAYELERİ, ÖZGÜN HİKAYELER, GÜZEL BİR ÖYKÜ ÖRNEĞİ, 

AKILLI ADAMLARIN EN AKILLISI
               Bir zamanlar doğuda çok akıllı ve bilgili bir hükümdar varmış.
Bu hükümdar yeryüzünde yaşayan insanlara ilişkin her şeyi bilmek istiyormuş.
          
 Vezirlerini yanına çağırmış ve,
“Bana dünyadaki tüm ulusların tarihini yazın, geçmişte ve şimdi nasıl yaşadıklarını, neler yaptıklarını, hangi savaşlara katıldıklarını ve çeşitli ülkelerde gelişmiş iş ve sanat kollarını anlatın!” diye buyurmuş.
            Ve onlara beş yıl süre tanımış.
            Vezirler önünde saygıyla eğilmişler.
            Sonra krallıktaki akıllı adamların en akıllılarını bir araya toplamışlar ve hükümdarın dileğini iletmişler. Akıllı adamların en akıllıları çalışmaya başlamışlar. Bu çalışma beş yıl sürmüş.
Beş yıl sonra vezirler ve akıllı adamların en akıllıları sarayda tekrar toplanmışlar.
“Büyük hükümdarım, dileğiniz yerine getirildi! Dışarıya bakarsanız isteğinizin yerine getirildiğini görürsünüz” demişler.
Hükümdar dışarı bakınca hayretle gözlerini açmış. Sarayın önünde sonu ufukta kaybolan bir deve kervanı duruyormuş. Her devenin sırtında iki dev heybe ve her heybenin içinde de deriyle güzelce kaplanmış on büyük cilt kitap varmış.
“Bu nedir?”diye sormuş hükümdar.
“Bu dünya tarihidir.”diye yanıtlamış vezirler. “Buyruğunuz üstüne bilge kişiler beş yıl durmadan çalıştılar!”
“Benimle alay mı ediyorsunuz?” diye kükremiş kral. “Ömrüm bunların onda birini bile okumaya yetmez! Söyleyin kısa bir tarih yazsınlar. Ama tüm önemli olayları içersin.”
Ve onlara bir yıl daha süre vermiş.
Bir yıl geçmiş ve yine kervan sarayın önünde durmuş. Bu kez yalnızca on deve boyundaymış kervan. Her devenin sırtında iki heybe bunların içinde de yine on büyük cilt kitap varmış.
Kral yine çok öfkelenmiş.
“Bugüne kadar tüm ulusların yaşadığı yalnızca en önemli olayları yazmalarını söyleyin onlara. Ne kadar süre ister?”
Derin bir sessizlik olmuş önce, herkes birbirine bakmış.
Akıllı adamların en akıllısı öne çıkmış ve,
“Yarın efendim. İsteğinize yarın kavuşacaksınız.” Demiş.
“Yarın?”diye yinelemiş hükümdar şaşkınlıkla.
“Çok iyi. Ama beni aldatıyorsanız başınızı yitireceksiniz!”
…Sonunda mavi gökyüzünde güneş yükselmiş, uyku çiçekleri tüm büyüleyicilikleriyle açmışlar ve hükümdar bilge kişiyi yanına çağırtmış.
Yaşlı bilge elinde ufacık bir tahta kutuyla içeri girmiş.
“Ey ulu hükümdarım, tüm insanlık tarihinde yaşanmış en önemli olayları burada bulacaksınız.” Demiş kısık bir sesle.
            Kral kutuyu açmış. Kadife bir yastık üstünde küçük bir parça parşömen duruyormuş. Ve orada tek bir cümle yazılıymış:
“Doğdular yaşadılar ve öldüler.”
Aslında tüm ulusların ve önemli kişilerin yaşamlarının özeti bu cümle. Atilla’nın, Büyük İskender’in, Fatih’in, Kanuni’nin. En önemlisi, bizim de yaşam hikâyemizin özeti bu cümle, hatta fazla bile;
“Doğduk, yaşıyoruz…”
Güzel olan biraz insanlık, biraz iyilik, biraz umut, biraz sevgi, biraz tebessüm katmak değil midir yaşama…
Saygılarımla…
KAYNAKÇA
L.Vlasov,D.Trifonov,107 Kimya Öyküsü,Çev.Nihal Sarıer,Ankara:Tübitak Popüler Bilim Kitapları.                                                                                                              
                                                                                                                         Mevlüt DEMİRCİ

                                                                                                                        
Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS