ads

ÜNLEMLER KONU ANLATIMI,ÜNLEMLER DERS NOTLARI PDF, ÜNLEMLER, ÜNLEM NEDİR, ÜNLEM BULMA ÇALIŞMASI, ÜNLEM ÖRNEKLERİ,


ÜNLEMLER

Çoşku, acıma, öfke, sitem gibi çoşkun duyguları anlatmak amacıyla kullanılan sözcüklerdir. Ünlem

işareti (!) ünlemden hemen sonra kullanılabileceği gibi cümlenin sonunda da kullanılabilir. Aşağıda altı

çizili verilen ünlemleri inceleyiniz.

Örnek: Ah, bu şarkıların gözü kör olsun!

Yazık, henüz çok gençti!

Vah vah! Çok hastaymış.

Tüh, yine işe geç kaldım!

A! Bu kadar da fazla artık.

Yuh, bu kadar da atılmaz ki!..

Oh be, biraz olsun rahatladım!

Ey Türk Gençliği!

Hey! Ne duruyorsun be at kendini denize!


1. Uygulama

Uygulama: Aşağıdaki metinde bağlaç, edat ve ünlemleri bulunuz.


BURSA’NIN GERİ ALINMASI

Bahriye Zabitlerimiz,

Gözlerimizden ırak olduğunuz bugünlerde zannetmeyiniz ki kalplerimizden de ıraksınız... Düşman

devletleri, irili ufaklı ne kadar harp gemimiz varsa bizden aldığı vakit zannetmeyin ki sizi vasıtasız

bıraktı, çaresiz bıraktı. Hâlbuki çare sizin kararınızda, sizin kalbinizdeydi...

Ey Türk Askeri!

Dostun ve düşmanın kim seni cenk yerinde gördü de sana hayran olmadı, sana gönül vermedi...

Gönlüm istiyor fakat dilim yetmiyor. Ey Türk askeri yüreğim sevginle dolu.

H. Suphi Tanrıöver

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS