ads

10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,210.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIVE CEVAPLARI KLASİK, 10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI, YAZILI SORULARI, 10.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,


017-2018 Eğitim-Öğretim ....LİSESİ  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

    Adı:                                                            Soyadı:                                                  Sınıfı:                                Numara:

1.. Karacaoğlan, Dertli, Dadaloğlu, Yunus Emre. Bu şairlerden hangisi bir yönüyle ötekilerden farklıdır? Niçin? (2+3=5 P)2. Aşağıda iki farklı şiir örneği verilmiştir. Tabloda istenilen özellikleri karşılarına yazınız?( Şiirin kafiyesi bulup çeşidini yazma 2 puan ve şiirin nazım şeklini bulmak 2 puandır diğerleri 1 puan toplam 16 puan)


Elif kaşlarını çatar
Gamzesi sineme batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar Elif Elif diye


Bir kadehle bizi sâki gamdan âzâd eyledi
Şâd olsun gönlü anın gönlümü şâd eyledi

Şiirin nazım birimi:

Şiirin nazım şekli:

Şiirin ölçüsü:

Şiirin kafiyesi:

Şiirin redifi:

Şiirin ait olduğu edebi gelenek:


Şiirin nazım birimi:

Şiirin nazım şekli:

Şiirin ölçüsü:

Şiirin kafiyesi:

Şiirin redifi:

Şiirin ait olduğu edebi gelenek:
3. Aşağıdaki tabloda anahtar kelimelerle halk ve divan şiiri nazım şekilleri anlatılmıştır. Bunların neler olduğunu yazınız?(18P)

Aşk, sevgi, güzellik, kahramanlık , ölüm, hecenin 11’li kalıbı, halk şiirin en çok kullanılan nazım şekli, güzelleme, koçaklama5-15 beyit, matla, makta, aşk,sevgili, şarap din dışı konular


Halk şiirinin en uzun nazım şekli, Dörtlükler yüz dörtlüğe çıkabilir, konu sınırlaması yok, toplumsal konular

Halk şiirinin en küçük nazım şekli, aaxa kafiye düzeni, 7’li hece ölçüsü

Dört dizelik tek bentten oluşur, aaxa şeklinde kafiyeli, Ömer Hayyam önemli şairi, 24 farklı kalıbı var


Türklerin divan şiirine kazandırdığı nazım şekli, aşk, eğlence, önemli şairi Nedim, Lale Devri


Koçaklamayı andırır, bre, hey behey ünlemleri, 8’li hece ölçüsü

Vasıta beyit, bentlerden oluşur ve her bentte 5-10 beyit bulunur, vasıta beyit her bentte değişir


33-99 beyit, din ve devlet adamlarına övgü yergi, Nef’i

4.. Divan edebiyatının özelliklerinden beş madde yazınız? (2x5=10P5. Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız?(20P)

İlk dizesi yedi heceden az olan manilere……………………………denir.

.Türkülerde tekrarlanan kısımlara ………………………….denirken şarkılarda ise tekrarlanan kısma ……………………….denir.

. Bir kimseyi eleştirmek, yermek bir yerin toplumun bozuk düzenini anlatmak için yazılan koşmalara……………………………denir.

İlahiler tarikatlara göre değişik isimler alır. Bu nazım türü Mevlevilerde…………………………adını alırken Bektaşilerde ise …………………………adını almıştır.

Din ve tasavvuf konularında teklifsizce alaylı bir dille yazılan şiirlere …………………………denir. Bu şiirleri arkasında derin anlamlar vardır.

Divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir. Her beyit kendi içinde kafiyelenir. Bu nazım şekline ………………………denir.

Kaside ve gazelin son beytine …………………………ilk beytine ………………………..denir. Bütün beyitleri aynı güçte ve söyleyişte olan gazellere…………………………………….denir.

Divan şiirinde kalıplaşmış ifadelere mazmun denir. Mesela divan şiirinde yay, keman, ebru kelimelerini gördüğümüzde anlayacağımız şey sevgilinin …………………,tuba,servi, elif kelimelerini görürsek sevgilinin………………………., sümbül, yılan, kement gibi kelimeleri görürsek sevgilinin……………………. aklımıza gelecek.

Bir uzun dizeye bir kısa dize eklenmesiyle oluşan nazım şekline divan şiirinde ………………………………..denir.

Türklerin divan şiirine kazandırdığı bir nazım şeklidir. Dört dizelik tek bentten oluşur bu nazım şekline ………………………..denir.

Halk şiirinde şiirlerin toplandığı deftere ………………………….denirken  divan şiirinde şiirlerin toplandığı deftere…………………….denir.

. Halk şiirinde son dörtlükte şairin adı veya kullandığı bir isim vardır halk şiirinde şairin adını son dörtlükte kullanmasına …………………………..denir.

. Nefsi kötü istek ve emellerden arındırıp, Allah’a yaklaşmak biçiminde tanımlanan dini öğretiye ……………………………denir.

6.. Hem sohbet hem temiz hava için arkadaşlarla eve doğru yürüyorduk. Hayret! Ortalıkta ne in ne cin var. Yahu, bunca insan bu havada nerede ki? Yanımdakilere sormak üzere döndüğümde denize karşı oturan bir çocukla göz göze geldim. Hah, şimdi anlaşılacak mesele. Herkes kasaba meydanındaymış fakat bana göre bu işte yine de bir terslik var sanki.

Bu metinde ……………………………………………… sözcükleri bağlaç; ………………………………………………….sözcükleri edat; ………………………………….ise ünlemdir. (14P)

7..” Yalnız” sözcüğünü bir cümlede edat bir cümlede bağlaç olarak kullanınız?(4P)

8. Aşağıdaki fiilleri istenilen çekime göre yazınız?(5P)

Kızmak fiili geniş zamanın olumsuzu teklik 2.kişi çekimi:

Öğrenmek fiili öğrenilen geçmiş zaman çokluk kişi çekimi:

Sevmek fiili şimdiki zaman teklik 1.kişi çekimi:

9.. Kasidenin bölümleri nelerdir? Bir tanesini açıklayınız?(6+2=8P)

                                                     

                                                                                                                               BAŞARILAR ,
                                                                           Fatih DURUEL                                                                      

                                                             Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni


                                                                                                                       Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS