ads

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMANI,

Milli Edebiyat Dönemi Romanı Özellikleri Konu Anlatımı,Milli Edebiyat Dönemi Romanı Ders Notu, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMANI,

A. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
2. Roman
 Bu dönem romanları toplumsal bir sanat anlayışıyla kaleme alınmıştır.
 Toplumun ve bireyin problemleri dengeli bir biçimde kaleme alınmıştır.
 Romanların konularını toplumsal, bireysel konular, millet sevgisi, savaş ve tarih oluşturmaktadır.
 Romanlarda kullanılan dil sade ve anlaşılırdır.
 Roman kişileri Anadolu’dan seçilmiştir.
 Romanlarda mekan öğesi Anadolu coğrafyasıdır.
 Romanların ana temaları Türkçülük, yanlış batılılaşma, cehalet, yoksulluk gibi toplumsal ve siyasi konulardan alınmıştır.
 Romanlarda toplumun içerisinde bulunduğu durum gerçekçi bir bakış açısıyla ele alınmıştır.
 Romanlarda realizm ve natüralizm akımlarında etkilenilmiştir.
 Dönemin önemli romancıları Refik Halit KARAY, Halide Edip ADIVAR, Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Reşat Nuri GÜNTEKİN VE Aka GÜNDÜZ’dür.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS