ads

Roman Türü Özellikleri,Tarihi Gelişimi Türk ve Dünya Edebiyatında Roman
Roman Türü Özellikleri, Roman Türü Tarihi Gelişimi, Türk ve Dünya Edebiyatında Roman, ROMAN KONU ANLATIMI, ROMAN DERS NOTU, ROMAN TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ,

ÖNCE önemli bağlantıları verelim KONU ANLATIMI AŞAĞIDA

ROMAN:
Fransızca kökenli bir kelime olan roman, halkın konuştuğu Latinceye verilen addır. Daha sonraları herkesin anlayabilmesi için bu dille yazılan destan ve hikâyeler, "roman" olarak adlandırılmıştır.

Roman, hem gerçekçiliğin hem de bir düşün ürünüdür. Yazar, romanda işlediği konuyu, kişileri gerçek de olsa yeniden kurgulayarak anlatma ihtiyacı güder. Buradan yola çıkarak romandaki gerçeklik kavramının yaşadığımız hayatla birebir örtüşmeyeceğini görebiliriz. Romandaki yaşam, asıl olarak sanatçının kendi ruh dünyasında yaratmış olduğu yaşamdır. Romancının asıl amacı, okuyucuda bir etki uyandırarak onu kendi dünyasına çekebilmektir. Bunu yaparken türlü anlatım tekniklerinden olabildiğince faydalanır.
kısa kısa özellikleri
Olmuş ya da olması mümkün olayları ayrıntıya inerek anlatan uzun yazı türüdür.
Birden fazla olay ve kişi, geniş bir zaman dilimi ve çevre vardır. Betimlemeye ağırlık verilir.
Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur.
Olay, kişi, yer ve zaman ayrıntılarıyla ele alınır.
Anlatım I. ve III. kişilerin ağzından verilir. 
Anlatımda mektup, anı, günlük gibi türlerden ya­arlanılır.
Konuda sınır yoktur. Ancak genel konular gerçek yaşamdan alınır.
Roman kişileri ayrıntılı biçimde tasvir edilir. Ruh özümlemelerine romanda geniş yer verilir.
Kahramanlar, genellikle insandır ancak hayvan­arın kahraman olduğu romanlar da vardır. Abbas Sayar'ın Yılkı Atı adlı eserinde kahraman bir attır. 
Roman türünün ilk örneği Rönesans dönem sa­natçılarından Rebelais'in Gargantua adlı yapıtıdır.
Dünyada ilk modern roman örneği ise İspanyol edebiyatında Cervantes'in "Don Kişot" romanıdır.
Türk edebiyatında roman türünün ilk örnekleri Tanzimat devrinde çeviri yoluyla verilmiştir. İlk çeviri romanımız, Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız yazar Fenelon'dan çevirdiği "Telemak"tır.


Romanın Tarihi Gelişimi
⥤ Dünya Edebiyatında Roman

Roman türünün ilk örneğini Rabelais, "Gargantua" adlı yapıtıyla vermiştir. Miguel de Cervantes'in 16. yüzyılın sonlarına doğru yazmış olduğu "Cervantes" modern romanın ilk örneği olarak karşımıza çıkar. 17. yüzyılda Daniel Defoe "Robinson Cruze" eserini; Jonathan Swift "Guliver'in Gezileri" isimli eseri oluşturmuştur. En yetkin örnekler de 20. yüzyılda verilmeye başlanmıştır.

⥤ Türk Edebiyatında Roman

Tanzimat dönemine kadar romanın yerini Türk edebiyatında masal, efsane, mesnevi gibi türler tutmuştur. Roman, Türk edebiyatına çevirilerle girmiştir. Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman, Yusuf Kâmil Paşa'nın Telemaque (Telemak) adlı eseridir ve Fenelon'dan çeviri yapılmıştır. İlk yerli roman da Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir. Edebî anlamda ilk roman örneği olarak Namık Kemal'in İntibah adlı eseriyle ilk tarihi roman niteliği taşıyan Cezmi, karşımıza çıkar. Bununla beraber ilk realist roman örneği Araba Sevdası'dır (Recaizade Mahmut Ekrem). Batılı anlamda en yetkin eseri ise Mai ve Siyah romanıyla Halit Ziya Uşaklıgil vermiştir.Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS