ads

11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı İlk Dönem Konular 2020-2021

SORUMLULUK SINAV SORULARI,SORUMLULUK SINAVLARI,11.SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVLARI,EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVLARI,11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK,


onedebiyat.net'in  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


derskonum.com ailesi olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı İlk Dönem Konular 2020-2021  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


destek olmak için lütfen paylaşınız


SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI
Gümüşyaka Anadolu Lisesi Müdürlüğü
2020/2021 EĞİTİM  ÖĞRETİM YILI  SORUMLULUK SINAVLARI SINAV SORU TUTANAĞIDIR.

DERSİN ADI: Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı
SINIFLAR: 11.Sınıflar
SINAV SÜRESİ:40’
SINAV TARİHİ: 08/09/2020 
PUANLAMA BAREMİ:
1
2
3
4
5
6
7
8
TOPLAM
10
10
10
10
10
10
10
30
100 PUAN

 
                Aşağıdaki kişilerden oluşan komisyonumuz 08/09/2020  Salı günü saat 10,00’da Okul Müdürü’nün başkanlığında toplanarak, Bakanlığımız Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinin sorumluluk sınavları ile ilgili maddelerini incelemiş, yıl sonu öğretmen raporu da dikkate alınarak hazırlanan sınav soruları aşağıya çıkarılmış olup, puanlama baremine göre ayrıntılı olarak komisyonumuzca hazırlanmıştır.

08/09/2020
İsmail Eray DURSUN                İsmail GÖÇER                     Mustafa ŞAHİN
Sınav Komisyon Başkanı                   Üye                                             Üye
Okul Müdürü
                                                                                              SORULAR
1-Makale Nedir ? Bu türün beş özelliğini  yazınız. (5+5=10p)

2--1923-1940 Arası Cumhuriyet dönemi Türk hikayesi hakkında beş maddelik bilgi veriniz.(10p)
     
3-1940-1960 Arası Cumhuriyet dönemi Türk hikayesinde Milli Dini duyarlılıkla eser veren sanatçılara beş örnek yazınız. 10p)

4-- Aşağıda verilen eserleri ait olduğu sanatçının yanına yazınız.10p)
1-Sabahattin Ali
2-Peyami Safa
3-Oğuz Atay
4-Orhan Kemal
5-Mehmet Akif Ersoy
1
Safahat
Kürk Mantolu Madonna
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Tutunamayanlar
Eskici ve Oğulları
2
3
4
5

5-Aşağıda hikaye türünün tarihi ile ilgili bir metin verilmiştir. Metindeki boşlukları doldurunuz.(10p)
*Batılı anlamda hikaye, Türk edebiyatında *..............................Dönemi’nde görülmeye başlanmıştır.
*........................................... edebiyatımızda durum öykücülüğünün temsilcisidir.
*.....................................akımı, realizm akımının şiire yansımasıdır.
* Heyder Baba'ya Selam şiiri ile Türk dünyası edebiyatında tanınan şairimiz.....................................................
* Cengiz Aytmatov, ............................ edebiyatından ünlü isimlerdir.

6--  SİS


Sarmış yine âfâkını bir dûd-ı munannid,
Bir zulmet-i beyzâ ki peyâpey mütezâyid.
Tazyîkının altında silinmiş gibi eşbâh,
Bir tozlu kesâfetten ibâret bütün elvâh;
Bir tozlu ve heybetli kesâfet ki nazarlar
Dikkatle nüfûz eyleyemez gavrine, korkar!
Ey Marmara'nın mâi der-âguuşu içinde
Ölmüş gibi dalgın uyuyan tûde-i zinde;
.....
Ey köhne Bizans, ey koca fertût-ı müsahhir,
Ey bin kocadan arta kalan bîve-i bâkir;            


Yukarıda verilen şiir ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplandırınız. (10p)
*Edebi Dönem:
*Tema:
*Ölçü:
*Şairi:
*Son birimin kafiyesi:
7-Tanzimat Edebiyatı I. Dönem şiiri hakkında beş madde özellik yazarak bu dönemde eser veren iki sanatçı örnek veriniz.. (5+5=10p)8.SORU:Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.(5*6=30p)

Bu eserle ilgili çok şey duymuştum( )Bizans İmparatorluğu’ndan kalma bir eser olduğunu  ( ) içinde değerli fresklerin bulunduğunu, binanın yıllar önce müzeye çevrildiğini( ) Ama bir türlü yolum düşmemişti bu tarihî anıta. Bu anıtı ziyaret etmeyen bir tek ben mi kalmıştım şu koca İstanbul’da ( ) 
A- Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2015 LYS) 
A)(:) (,) (...) (?)         B)(.) (,) (.) (.)       C) (;) (,) (.) (.)        D)(,) (;) (...) (?)       E)(:) (;) (.) (...)

Türkiye'nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler; en az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde yer yer boy gösteriyor.
B- Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? (2017 LYS)
A)Özne            B)Dolaylı tümleç        C)Belirtili nesne         D)Zarf tümleci          E)Yüklem

Lyon, bir milyonu aşan (I) nüfusuyla Fransa'nın üçüncü büyük kenti. (II) UNESCO'nunDünya Mirası Listesi'nde yer alan bu (III) tarihî kent merkezindeki dar sokaklar, tüneller görülmeye değer. Sinema bu kentte (IV) icadedilmiş. Bu nedenle sinemanın (V) ana vatanı sayılıyor. 
C. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? (2016 LYS)
A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V

D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?(ÖSS 2004)
A) Bize hep; “iyi bir kitap okuru olmakla övünü­nüz.” derdi.
B) “Bugünlerde işlerimiz iyi,” diyerek ellerini ovuş­turdu.
C)”0 zamanlar buğdaylarımız bu değirmende övütülürdü.” diye söze başladı.
D) Öğrencilerine her zaman dürüst olmayı öğüt­lerdi.
E) Doktor, anneme : “Günde üç öğün yemek yi­yin.” dedi.

Bu davranış insandan insana göre değişir.
E-Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?  (2006 – ÖSS)
A) İşaret sıfatına yer verilmesinden
B) İkilemenin yanlış kullanılmasından
C) Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından
D) Tümleç kullanılmasından
E) Yüklemin geniş zamanlı olmasından  


F. "Tarihte bu uluslar, öteki ulusların arasına kaynaşmışlardı."
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? 
(2004-ÖSS)
A) "Tarihte" yerine "tarih boyunca " sözü getirilmeli
B) "Uluslar" yerine "devletler" sözcüğü getirilmeli
C) "bu" sözcüğü atılmalı
D) "ulusların arasına " yerine "uluslarla" sözcüğü getirilmeli
E) "öteki" sözcüğü atılmalı    
CEVAPLAR
1- Yazarın belli bir konuda görüşlerini ve düşüncelerini ortaya koymak, okuyucuyu ikna etmeye yönelik yazdığı, dergi ve gazete köşelerinde yayımlanarak başlayan ve yaygınlaşan fikir yazılarına “Makale” denir. (5P)
  • Nesnel verilerin kullanıldığı bir türdür. 1P
  • Ele alınan konu bilimsel bir yöntemle incelenir. 1P
  • Makalenin yazılış amacı bilgi vermektir. 1P
  • Yazar ele aldığı konuyu kanıtlamaya çalışır. 1P
  • Ciddi ve anlaşılır bir dil kullanılır. 1P

2-Daha çok, gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikâyeler yazılmıştır.
Milli Edebiyat döneminde önemli olan olay hikâyesi yerini durum hikâyesine bıraktı.
Dili sadeleştirme düşüncesinden dolayı konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark ortadan kalkmaya başladı.
Eğitim ve öğretimin yaygınlaşmasıyla okur yazar oranı arttı.
Milli Edebiyat döneminde başlayan Anadolu’ya yöneliş hız kazandı.
Halkın dertlerini, problemlerini ve Anadolu’nun güzelliklerini işlediler.
Anadolu efsanelerinden, masallarından ve mitolojiden yararlandılar.


3-Hüseyin Nihat ATSIZ-              -Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU--
Rasim ÖZDENÖREN--                 -Emine IŞINSU
Semiha AYVERİ-                         -Sevinç ÇOKUM

4-- Aşağıda verilen eserleri ait olduğu sanatçının yanına yazınız.10p)
1 -Kürk Mantolu Madonna
2 -Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
3- Tutunamayanlar
4- Eskici ve Oğulları
5 - Safahat

5-Aşağıda hikaye türünün tarihi ile ilgili bir metin verilmiştir. Metindeki boşlukları doldurunuz.(10p)
 *......TANZİMAT....*                                
 *.....SAİT FAİK ABASIYANIK*                
*....PARNASİZM**
 ***HÜSEYİN ŞEHRİYAR..........*                                            
*......KIRGIZ6--
*Edebi Dönem:Servetifünun       
*Tema:İsyan-Buhran-Bunalım
*Ölçü:Aruz
*Şairi:Tevfik Fikret
*Son birimin kafiyesi: ir tam kafiye

7-
·         Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır.
·         Klasisizm ve romantizm den etkilenmişlerdir.
·         Sanat toplum içindir anlayışı hakimdir.
·         Aruz ölçüsü kullanılır.
·         Vatan millet, hak adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
 Dönemdeki önemli isimler : Şinasi-Namık Kemal-Ziya Paşa8.

A-    A)(:) (,) (...) (?)         

B-    C)Belirtili nesne         

C.     D)IV. 

D.     C)”0 zamanlar buğdaylarımız bu değirmende övütülürdü.” diye söze başladı.

E-   C) Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından


F.     D) "ulusların arasına " yerine "uluslarla" sözcüğü getirilmeli


11 .Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS