ads
Geleneksel Türk Tiyatrosu Testi İndir Çöz
Geleneksel Türk Tiyatrosu Testi İndir Çöz,Geleneksel Türk Tiyatrosu Testi, Geleneksel Tiyatro Testi,TESTLER,10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Geleneksel Türk Tiyatrosu Ünitesi Testi

Geleneksel Türk Tiyatrosu, Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalışma Kağıdı,ÇALIŞMA KAĞIDI,Geleneksel Türk Tiyatrosu Testi,onedebiyat:net'ideğerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

on
edebiyat:net
 olarak buu sayfamızda Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalışma Kağıdı, Soruları  üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU ÇALIŞMA KAĞIDI
1-      Aşağıda boş bırakılan yerlere bilgice doğru sözcükleri yazınız.
a-Türk edebiyatında ilk modern tiyatro ……………………………. döneminde ……………………… nin yazdığı ……………………………….  adlı tiyatrodur.
b-Karagöz oyununun diğer adı ………………………………… veya ………………………………….
c-Karagöz oyunlarının piri ………………………………………………………………………  kabul edildiğinden Karagöz oyununa …………………………………………………..  adı da verilmiştir.
d-Karagöz oyununda kadın kılığına girmiş erkeklere ve bütün kadınlara verilen genel ada ……………………denir.
e-Karagöz oyunundaki cüce ,ağzı laf yapan,yaygaracı tipin adı …………………………………………
f-Karagöz oyununda asıl oyunun yer aldığı bölüme ……………………………. denir.
g-Hacivat’ın  müzik eşliğinde semai okuyarak perdeye geldiği bölüme ………………………… denir.
h-Dört yanı seyircilerle çevrili bir meydanın ortasında belli bir konu çerçevesinde ,herhangi bir yazılı metne bağlı kalmadan ,canlı oyuncularla doğaçlama olarak oynanan geleneksel oyuna ……………………… …………denir.
ı -Türk halk tiyatrosunda tek kişiyle oynanan oyuna ………………………… denir.
i-Orta oyunun  başlıca tipleri …………………………………… ve ……………………………………
j-Orta oyununun oynandığı alana …………………………………. denir.
k-Hacivat ………………………. ile ,Karagöz de ……………………………..  benzerlik gösterir.
l-Orta oyununda  muhavere bölümü …………………………… ve ……………………… olarak iki alt bölümden oluşur.
 m-  Kukla oyununda iki başkahraman bulunur : ……………………………….. ve ………………………………
n-Türk halk tiyatrosu oyunlarının hiçbirinin metni yoktur.Bu sebeple bu metinler …………………………. oynanır.
2- Aşağıda verilen bilgiler doğruysa “D”  yanlışsa “Y” yazınız.
a-      (    )Gölge oyunundaki kişiler birer tiptir.Bu tiplerin en önemlileri Karagöz ile Hacivat’tır.
b-      (      )Geleneksel Türk halk tiyatrosu türlerinin belli bir sahnesi yoktur.Halk arasında ,köy meydanlarında ,kahvehanelerde oynanır.
c-      (       )Geleneksel Türk halk tiyatrosunda müziğe pek önem verilmez.
d-      (      )Geleneksel Türk halk tiyatrosunda güldürü genellikle ağız ve şive taklitlerine dayanır.
e-      (      )Karagöz oynatan kişiye “Hayali”, hayalinin tef çalan ,şarkı söyleyen yardımcısına “Yardak “ denir.
f-       (       )Karagöz oyununda mahallenin kabadayısı “Çelebi”dir.
g-      (        )Gölge oyunundaki farklı tipler aslında Osmanlıda yaşayan diğer toplulukları temsil eder.
h-      (        )Karagöz oyunlarını karagöz açar ve Semai söyleyerek perdeye çıkar.
i-        (        )Kukla oyunlarının amacı sadece güldürmektir,eğitmek amacı yoktur.
j-        (        )Meddahlar anlattıkları hikayelerdeki kişilerin hepsini kendileri canlandırır.
k-      (        )Meddahlar sopa ve mendil kullanırlar.
l-        (        )Köy seyirlik oyunlarında oyuncular ünlü kişilerdir.
m-    (        )Orta oyununda oyunun baş komiği Pişekar’dır.
n-      (        )Orta oyununda dekor olarak yenidünya ve dükkan adı verilen iki pano kullanılır.
o-      (       )Geleneksel halk tiyatrosunda usta-çırak ilişkisi vardır.
p-      (        )Geleneksel halk tiyatrolarının metinleri önceden hazırdır.
3- Aşağıda verilen bilgilerle ,kavramları eşleştiriniz.
KARAGÖZ – İBİŞ – MUHAVERE -
YENİ DÜNYA - PUSAT-KAVUKLU-
PİŞEKAR – HACİVAT - PALANGA-
ÇELEBİ – HACİVAT – FASIL

Orta oyununda bilip de bilmezlikten gelen ,her şeyi ters ya da yanlış anlayan tiptir……………….
Gölge oyununda müzik eşliğinde semai okuyarak perdeye gelen tiptir……………..
Orta oyununda oyun alanına verilen isimdir…………………..
Kukla oyununda kurnaz , hazırcevap tiptir…………..
Gölge oyununda , bazen malı mülkü olan bazen de mirasyedi kılığında karşımıza çıkan tiptir……………
Zurnacının Kavuklu havasını çalmasıyla birlikte Kavuklu ile kavuklu arkasının birlikte geldikleri ve konuşmaların başladığı  bölüm…………
Gölge oyununda sıradan halkı temsil eden ,okumamış,uyanık,hep iş arayan  tiptir……………..
Orta oyununda kullanılan dekorlardan biridir…………..
Gölge oyununda ve orta oyununda asıl oyunun oynandığı bölümün adıdır…………….
Orta oyununda oyuncuların kostümlerini koydukları yere verilen addır………………..
Orta oyununda oyunu açıp kapayan,daha aklı başındaki başkarakterdir………………….
Gölge oyununda biraz mektep görmüş,yarı aydın,kurnaz tiptir……………………..

4- Geleneksel tiyatro ile modern tiyatroyu maddeler halinde karşılaştırınız.
GELENEKSEL TİYATRO                                                                    MODERN TİYATRO
1.

                                                                                                                                       04-04-2020
KOLAY GELSİN J                                                                                                  FEYZA ÜSTÜN


CEVAPLAR

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU ÇALIŞMA KAĞIDI

1-      Aşağıda boş bırakılan yerlere bilgice doğru sözcükleri yazınız.
a-Türk edebiyatında ilk modern tiyatro  TANZİMAT  döneminde ŞİNASİ’ nin yazdığı ŞAİR EVLENMESİ adlı tiyatrodur.
b-Karagöz oyununun diğer adı  “GÖLGE OYUNU  veya  HAYAL OYUNU”dur.
c-Karagöz oyunlarının piri ŞEYH MUHAMMET KÜŞTERİ  kabul edildiğinden Karagöz oyununa KÜŞTERİ MEYDANI  adı da verilmiştir.
d-Karagöz oyununda kadın kılığına girmiş erkeklere ve bütün kadınlara verilen genel ada ZENNE denir.
e-Karagöz oyunundaki cüce ,ağzı laf yapan,yaygaracı tipin adı BEBERUHİ
f-Karagöz oyununda asıl oyunun yer aldığı bölüme FASIL denir.
g-Hacivat’ın  müzik eşliğinde semai okuyarak perdeye geldiği bölüme MUKADDİME( GİRİŞ) denir.
h-Dört yanı seyircilerle çevrili bir meydanın ortasında belli bir konu çerçevesinde ,herhangi bir yazılı metne bağlı kalmadan ,canlı oyuncularla doğaçlama olarak oynanan geleneksel oyuna ORTA OYUNU denir.
ı -Türk halk tiyatrosunda tek kişiyle oynanan oyuna MEDDAH denir.
i-Orta oyunun  başlıca tipleri KAVUKLU  ve PİŞEKAR
j-Orta oyununun oynandığı alana  PALANGA  denir.
k-Hacivat PİŞEKAR ile ,Karagöz de HACİVAT ile benzerlik gösterir.
l-Orta oyununda  muhavere bölümü ARZBAR  ve TEKERLEME olarak iki alt bölümden oluşur.
 m-  Kukla oyununda iki başkahraman bulunur : İBİŞ  ve İHTİYAR
n-Türk halk tiyatrosu oyunlarının hiçbirinin metni yoktur.Bu sebeple bu metinler DOĞAÇLAMA oynanır.
2- Aşağıda verilen bilgiler doğruysa “D”  yanlışsa “Y” yazınız.
a-      ( D     )Gölge oyunundaki kişiler birer tiptir.Bu tiplerin en önemlileri Karagöz ile Hacivat’tır.
b-      ( D     )Geleneksel Türk halk tiyatrosu türlerinin belli bir sahnesi yoktur.Halk arasında ,köy meydanlarında ,kahvehanelerde oynanır.
c-      Y   )Geleneksel Türk halk tiyatrosunda müziğe pek önem verilmez.
d-      D    )Geleneksel Türk halk tiyatrosunda güldürü genellikle ağız ve şive taklitlerine dayanır.
e-      D    )Karagöz oynatan kişiye “Hayali”, hayalinin tef çalan ,şarkı söyleyen yardımcısına “Yardak “ denir.
f-       (   Y    )Karagöz oyununda mahallenin kabadayısı “Çelebi”dir.
g-      (   D     )Gölge oyunundaki farklı tipler aslında Osmanlıda yaşayan diğer toplulukları temsil eder.
h-      (   Y   )Karagöz oyunlarını Karagöz açar ve Semai söyleyerek perdeye çıkar.
i-        Y      )Kukla oyunlarının amacı sadece güldürmektir,eğitmek amacı yoktur.
j-        (   D    )Meddahlar anlattıkları hikayelerdeki kişilerin hepsini kendileri canlandırır.
k-      (   D     )Meddahlar sopa ve mendil kullanırlar.
l-        (   Y    )Köy seyirlik oyunlarında oyuncular ünlü kişilerdir.
m-    (    )Orta oyununda oyunun baş komiği Pişekar’dır.
n-      (    D    )Orta oyununda dekor olarak yenidünya ve dükkan adı verilen iki pano kullanılır.
o-      (    D   )Geleneksel halk tiyatrosunda usta-çırak ilişkisi vardır.
p-      (    Y    )Geleneksel halk tiyatrolarının metinleri önceden hazırdır.

3- Aşağıda verilen bilgilerle ,kavramları eşleştiriniz.
KARAGÖZ – İBİŞ – MUHAVERE -
YENİ DÜNYA - PUSAT-KAVUKLU-
PİŞEKAR – HACİVAT - PALANGA-
ÇELEBİ – HACİVAT – FASIL
Orta oyununda bilip de bilmezlikten gelen ,her şeyi ters ya da yanlış anlayan tiptir KAVUKLU
Gölge oyununda müzik eşliğinde semai okuyarak perdeye gelen tiptir HACİVAT
Orta oyununda oyun alanına verilen isimdir PALANGA
Kukla oyununda kurnaz , hazırcevap tiptir İBİŞ
Gölge oyununda , bazen malı mülkü olan bazen de mirasyedi kılığında karşımıza çıkan tiptir ÇELEBİ
Zurnacının Kavuklu havasını çalmasıyla birlikte Kavuklu ile Kavuklu arkasının birlikte geldikleri ve konuşmaların başladığı  bölüm MUHAVERE ( DİYALOG)
Gölge oyununda sıradan halkı temsil eden ,okumamış,uyanık,hep iş arayan  tiptir KARAGÖZ
Orta oyununda kullanılan dekorlardan biridir    YENİ DÜNYA
Gölge oyununda ve orta oyununda asıl oyunun oynandığı bölümün adıdır    FASIL
Orta oyununda oyuncuların kostümlerini koydukları yere verilen addır      PUSAT
Orta oyununda oyunu açıp kapayan,daha aklı başında  başkarakterdir  PİŞEKAR
Gölge oyununda biraz mektep görmüş,yarı aydın,kurnaz tiptir HACİVAT

4- Geleneksel tiyatro ile modern tiyatroyu maddeler halinde karşılaştırınız.
GELENEKSEL TİYATRO                                                                    MODERN TİYATRO
1.Belli bir sahnesi yoktur.Köy meydanlarında              1.Sahnede oynanır.
kahvehanelerde vb oynanır.                                            2. Yazılı metni vardır.
2. Yazılı metni yoktur.Doğaçlama oynanır.                      3. Tiyatro için beli eğitimden geçilir.Okulu
3. Usta –çırak ilişkisi vardır.                                                        vardır.
4.Basit dekorlar kullanılır. Sopa ,mendil,masa vb              4. Oyunun konusuna göre dekor ve aksesuar            
                                                                                                 kullanılır.
5. Belli tipler vardır.Laz tipi,Rum doktor,Çelebi.Arnavut       5. Oyunun konusuna göre karakterler vardır.
Tuzsuz Deli Bekir,Karagöz vb..                                             6.Konuya göre dram,trajedi,komedi türleri 6.Genellikle güldürme amaçlıdır.                                                                     vardır.
                                                                                                                                       04-04-2020
KOLAY GELSİN J                                                                                                  FEYZA ÜSTÜNGeleneksel Türk Tiyatrosu Çalışma Kağıdı


4 Yorumlar

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS