ads

İLETİŞİM NEDİR? ÖĞELERİ ÖRNEKLİ ANLATIM


İLETİŞİM NEDİR, İLETİŞİMİN ÖĞELERİ ÖRNEKLİ ANLATIM,İLETİŞİMİN ÖĞELERİ,

onedebiyat.net'in  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


onedebiyat  ailesi olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı İlk Dönem Konular 2020-2021  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


destek olmak için lütfen paylaşınız

İLETİŞİM NEDİR?
Duygu, düşünce ve bilgilerin bireyler, sosyal guruplar, toplumlar
arasında söz, el – kol hareketleri, yazı, görüntü vb. aracılığı ile
değiş tokuş edilmesini sağlayan etkileşim sürecidir. Bu açıdan
bakıldığında iletişim, karşılıklı etkileşim ve paylaşım süreci olarak
adlandırılabilir. İletişimde, bilgilerin, fikirlerin, duyguların, becerilerin, simgeler kullanılarak karşılıklı etkileşim ve paylaşım yaratması amaçlanır. Bu açıklamadan da iletişimin iki kutup arasında bir bilgi değiş tokuşu olduğu anlaşılır.


Dilin asıl işlevi insanlar arasındaki iletişimi sağlamak olduğuna
göre, iletişim olgusu içinde dilin önemli bir yerinin ve işlevinin
olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hareketle iletişim, bir bildirinin
belli bir kaynak (verici) tarafından hedef kişiye (alıcı) belirli bir dil
(kod) içinde aktarılması olarak yorumlanabilir.

İletişim yalnızca dille gerçekleşen bir etkileşim değildir. Bir beden
davranışı (jest, mimik, el – kol hareketleri), görsel, işitsel yollarla
da iletişim gerçekleşebilir.İletişimin Amaç ve Nitelikleri:
İletişim, bireyin toplumsallaşmasını sağlayan bir olgudur, yani iletişimi bir yandan toplumsal ilişkiler belirler; diğer yandan da iletişim, toplumsal ilişkileri etkiler.

İletilmek istenen materyalin, duygu ve düşüncenin ilgili kişiler
tarafından tam olarak anlaşılabilmesi için doğru iletişim kurmak
son derece önemlidir. Ancak doğru iletişimle düşüncelerimiz
doğru algılanabilir.

İletişimin amacı, alan ve veren arasında bilgi, düşünce ve tutum ortaklığı yaratmaktır.


Her iletişimde mesajı ileten bir “kaynak” vardır. Kaynak
mesajı “kod”layarak göndereceği şekle sokar. Uygun bir
kanal yardımıyla “mesaj”ı alıcıya gönderir. Alıcı, gelen mesajı çözümler.İLETİŞİMİN ÖĞELERİ


1-Verici (Gönderici): Bilgiyi aktaran kişidir. Konuşan, yazan, çizen,
el kol hareketleri, yüz mimikleri yapan kişi ya da radyo, televizyon,
matbaa, medya kurumu, reklam ajansı gönderici olabilir.


Örnek
Anadolu Ajansı’nın faksla geçtiği bir haberde gönderici ajanstır.

Örnek
Akaryakıt fiyatlarındaki ayarlama ile ilgili yapılan hükümet duyurusunda verici hükümettir.


2-Alıcı (Gönderilen): Alıcı, kendisine bilgi gönderilen kişidir. Alıcının temel işlevi aktarılan bilgiyi algılayıp çözümlemektir. Alıcı bir konuşmayı dinleyen, okuyan, resme bakan, televizyon izleyen, müziği dinleyen bir kimse ya da kimseler olabilir.

!
İki kişi arasındaki bir konuşmada, alıcı söylenenleri anlamayabilir,
eksik anlayabilir ya da anlamak istediği gibi anlayabilir.
Sorularla verilen yanıtlar uyuşmadığında iletişimde bir
kopukluk ya da gülünç durumlar ortaya çıkar.

Örnek
Türk gölge oyununda Karagöz’le Hacivat arasındaki konuşmada
güldürü ögesi, çoğunlukla Karagöz’ün, Hacivat’ın sözlerini yanlış
anlaması ya da anlamak istediği şekilde anlaması sonucunda
olur.


3-Kod (Araç): Bildirinin aktarılması için kullanılan her türlü dil göstergesi ya da simgedir. Kod her zaman dil ile ilgili değildir. Dil dışı alanlar için de kullanılan iletişim biçimidir. Kodda verici ile alıcının kullandığı bir dil vardır. Burada doğal dil kullanılabileceği gibi, dil dışı bir dizge de kullanılabilir. Her gönderici bildirisini şifrelemek zorundadır, alıcı da şifrelenmiş bildirinin şifresini çözerek algılamak zorundadır.

Örnek
Konuşulan dil, trafik işaretleri, renklerle iletişim, jestler, mimikler,
el – kol işaretleri, Mors alfabesi…
Bunları hepsi koddur.


4-Kanal (Oluk): İletişimin sağlandığı fiziksel ortamdır. İletişim sırasında bildirinin izlediği yol, iletişimin sağlandığı ortamı verir.
Bildirinin üzerine yüklendiği araçtır kanal.

Örnek
Sözlü iletişimde sesler hava yoluyla aktarılır, bir başkasında
telefon teli, telsiz, birer kanaldır.
Kanal televizyon, radyo, gazete, kitap da olabilir.


5-Bağlam (Gönderge): Oluşturulmuş bir bildiride gönderge, vericinin alıcıya aktardığı iletinin içeriğidir. İletişimde kullanılan her sözcüğün gerçek ya da düşsel dünya ile ilişkilendirilmesi, gerçek dünyada bir karşılığının bulunması ile anlamlı olur. Yani sözcüğün anlamı insan beyninde bir çağrışım yapmalı, belirli bir görünürlük kazanmalıdır. Kısacası göndericinin anlattıklarının alıcı
tarafından doğru olarak algılanabilmesi denilebilir.

Örnek
Bir yurttaş, açtığı davaya yargıcın aldığı “âdem-i takip kararı”nı
(Dava kavuşturmaya değer bulunmadı) öğrendikten bir süre sonra,
aynı yargıca gelip şöyle demiş: “Adamı takip edeceğiz” dediniz,
ama adam hâlâ elini kolunu sallayıp ortalıkta dolaşıyor.
Burada alıcı, vericinin aktardığı bildirinin içeriğini anlamamış, dış
gösterge ile bir bağ kuramamıştır. Burada iletişim gerçekleşmemiş
ya da yanlış iletişim söz konusudur.


6-Bildiri (Mesaj): Alıcıya aktarılacak bir düşünce, bir duygu,
bir bilgi ya da başka bir şeydir. Bildiri sözel olarak oluşturulacağı
gibi her türlü çizimler, şekiller, grafikler, bir el hareketi,
kısacası iki ya da daha çok kişi arasında anlam taşıyıcı özelliği
olan, anlamı aktarmak için üretilmiş her türlü dilsel ya da dil dışı
göstergelerden oluşabilir. Her anlamlı gösterge bir bildiri olarak
kullanılabilir.

Örnek
Aşırı sıkılgan genç bir adam, Yunanca bildiğini söyleyerek övünen
genç bir kıza adı Yunanca “seviyorum” anlamına gelen bir
kaktüs gönderir. Ne var ki, genç kız Yunanca bilmediğinden delikanlınınsevgisinden habersiz olarak, tutar bir başkası ile evlenir.
Bu öyküde “kaktüs” bir mesajdır, ancak kız (alıcı) bu mesajı çözümleyememiştir.7-Dönüt (Geri iletim): Verici alıcıya bir bildirimde bulunur, alıcı bu bildiriyi beyninde çözümler, bunun sonucu olarak psikolojik ya da fizyolojik bir değişimle karşı bildirimde bulunur. Bu duruma geri iletim denir. Geri iletimde alıcı, bu kez verici durumuna geçer.
Bildiriyi gönderen kişiye dilsel ya da dil dışı ögelerle karşılık verir.
!
Tek taraflı bir bilgi aktarımı iletişim değil iletimdir. Karşılıklı
iletimler iletişimi oluşturur. Yani iletişim çift yönlü bir eylemdir.
Ne sadece iletme ne de ileteni anlamadır, her ikisinin bir arada
olmasıyla iletişim gerçekleşir.

İletim (gönderilen) + dönüt (geri iletim) = İletişim

8- Filtre :Gönderici tarafından aktarılan iletiyi alıcının kendine göre yorumlamasıdır. Bu açıdan filtre, algılamayla doğrudan ilişkilidir. Algı, kişinin belli bir düşünceyi bilgiyi duyma, anlama ve değerlendirme sürecidir. Kişinin istekleri, geçmiş yaşamı, eğitimi, önyargıları, sosyal ve kültürel yapısı algılamasını etkiler. Bunun sonucunda kişiler aynı iletiyi farklı yorumlar.

İLETİŞİMİN ÖĞELERİ ÖRNEKLİ ANLATIM


Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS