ads

İLETİŞİMİN ÖĞELERİ TEST ÇÖZ İNDİR

İLETİŞİMİN ÖĞELERİ TESTİ İNDİR, İLETİŞİMİN ÖĞELERİ TEST,İLETİŞİMİN ÖĞELERİ TEST SORULARI,TESTLER


onedebiyat.net'in  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


onedebiyat  ailesi olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı İlk Dönem Konular 2020-2021  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


destek olmak için lütfen paylaşınız


ŞİMDİ TEST ZAMANI - 3
1. I. Duygu ya da düşünceyi aktaran, sözü söyleyen kişidir.
II. Alıcının göndericiye verdiği tepkidir.
III. İletinin aktarıldığı somut araçtır.
IV. İletiyi alıp çözümleyen, anlamlandıran kişidir.
Yukarıdaki numaralı cümlelerde iletişimin hangi unsurundan
söz edilmemiştir?
A) Alıcı
B) Dönüt
C) Gönderici
D) Kod
E) Kanal


2. İ letişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bireyin toplumsallaşmasını sağlar.
B) Bilgi, duygu ve düşünce aktarımını sağlar.
C) Sadece dil aracılığı ile gerçekleştirilir.
D) Toplumsal ilişkileri belirler.
E) Ortak bir yaşantı gerektirir.


3. Göçük altında kalan bir kişi bir boruya vurarak "sos" işareti
vermektedir.
Kişinin bu işareti, aşağıdakilerin hangisine örnektir?
A) Simge
B) İkon
 C) Belirtke
D) Belirti
E) Dil göstergesi4. Bir kişinin yüzük parmağındaki alyans, hangi tür göstergeye
örnektir?
A) Simge
B) Sosyal gösterge
C) Doğal gösterge
D) Dil göstergesi
E) İkon


5. Öğretmen, öğrencilerine "Bugünkü sınavımızı erteliyoruz."
deyince büyük alkış aldı.
Bu cümlede iletişim unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
A) Gönderici
 B) Alıcı
C) İleti
D) Dönüt
E) Bağlam


6. Bir gezi yazısında, anlatılan yerlerin fotoğraflarına da yer
verilmiştir.
Fotoğraflar aşağıdakilerin hangisine örnektir?
A) İkon
B) Simge
C) Belirti
D) Belirtke
 E) Kod7. Kalabalık bir caddede yayalar trafik lambalarındaki uyarılara
dikkat ederler. Kırmızı ışık yandığında durur, yeşil ışık
yandığında ise geçerler.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki iletişim unsurlarından
hangisi yanlış verilmiştir?
A) Gönderici trafik lambasıdır.
B) Bağlam caddedir.
C) Alıcı yayadır.
D) "Geç / dur" iletidir.
E) Dönüt ışıktır.


8. Aşağıdakilerden hangisi belirtke kavramını karşılar?
A) Terazinin adaleti çağrıştırması
B) Elektrik trafolarının üzerindeki kuru kafa resmi
C) Suların yükselmesi
D) Çiçeklerin açması
E) Canı yanan kedinin tırmalaması


9. “Bu masa çok kirli.” cümlesinde “masa” sözcüğünü oluşturan “m, a, s, a” seslerinin dil bilimindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanal
B) Gösteren
C) İleti
D) Gönderge
E) Bağlam

10. Amacı olmayan, istem dışı gelişen doğal göstergelere —- denir. Örneğin ateşi yükselen bir çocuk öksürmeye de başlamışsa onun hastalandığını anlarız.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) gönderge
B) simge
C) belirtke
D) belirti
E) bağlam

11. Meşhur Türkçe “Mevlid” kasidesinin şairi olan Süleyman Çelebi Bursa’da doğmuştur. Bursa’da asrının ileri gelen âlimlerinden ilim tahsil etmiştir. Resulullah Efendimize olan muhabbeti, Vesiletü’n Necat isimli Mevlid kasidesini yazmasına vesile olmuştur.
Bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?
A) Göndergesel işlev
B) Heyecana bağlı işlev
C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
D) Şiirsel işlev
E) Kanalı kontrol işlevi

12. Aşağıdakilerden hangisi göstergeye örnek olamaz?
A) Tıp merkezlerinde sus işareti yapan hemşirenin resmi, orada sessiz olunması gerektiğinin göstergesidir.
B) Bir ülkenin bayrağı, o ülkenin bağımsızlığının göstergesidir.
C) Elektrik trafosunun üzerindeki kuru kafa, oranın tehlikeli olduğunun göstergesidir.
D) Trafik lambasında yanan kırmızı ışık, araçların durması gerektiğinin göstergesidir.
E) Bir dilin yabancı dillerden sözcük alması o kültürün bağımsızlığının en önemli göstergesidir.

13. “Adalet Bakanlığı” amblemindeki terazi resmi, aşağıdaki göstergelerden hangisidir?
A) İkon
B) Belirti
C) Simge
D) Belirtke
E) Gösteren

14. Müdür Bey, öğretmenler odasında yaptığı toplantıda bazı olumsuzlukların yaşandığını belirterek öğretmenleri uyarır. Öğretmenlerden bazıları bu uyarıyı dikkate almazken, bazıları uyarının kendileri için yapıldığını düşünür.
Aynı gönderici tarafından gönderilen iletinin alıcılar tarafından farklı anlam çerçeveleri oluşturmaları iletişimin unsurlarından hangisiyle açıklanabilir?
A) Kod
B) Gösterge
C) İleti
D) Gönderge
E) Bağlam

15. Bir duygusunu, düşüncesini, gereksinimini iletmek isteyen kişi ya da kuruma ne ad verilir?
A) Alıcı
B) Kod
C) İleti
D) Gönderici
E) Kanal

1-  2-  3-  4-  5-  6-  7-  8- 
D   C   C  B   E   A   E   B
9-B  10-D  11-A  12-E  13-C  14-E  15-D


İLETİŞİMİN ÖĞELERİ TEST ÇÖZ İNDİR

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS