ads

 9. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST 2023, 9. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST 2023-2024-2025-2026, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2 TEST.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI, 9. EDEBİYAT YAZILILARI,  TEST SORULARI, .Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

9-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-sinavi-9-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-sinav

onedebiyat.net ' in değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


KAYNAK: DERSKONUM.COM

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİNDERSKONUM ANADOLU LİSESİ 9.SINIF

 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

 1.DÖNEM 2.YAZILI  SORULARI

  

 

HANGİ ÜNİTELERİ KAPSAMAKTADIR ?

 

 

 

 

 EDEBİYAT KONULARI / ÜNİTELER

·        3. Ünite: Şiir                      4. Ünite: Masal/Fabl

DİL BİLGİSİ KONULARI:

--SÖZCÜK TÜRLERİ

*Sıfat                             *Edat

*Bağlaç                          *Ünlem

 

SORULAR

DİĞER TÜM YAZILILAR İÇİN TIKLA 


Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece

Şaşar Veysel işbu hale
Gah ağlayan gahi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece


1- Yukarıda verilen şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A- Halk edebiyatına ait bir üründür.

B- Yalın, sade bir dil kullanılmıştır.

C- Tapşırma kullanılmıştır.

D-Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

E- Nazım birimi dörtlüktür.

 

 

Elbisem gündelik, pabucum delik
Haberin olsa da sobayı yaksan
Yağmur iliğime geçti üstelik
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
2-Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B) Uyak düzeni “çapraz uyak” şeklindedir.
C) Zengin kafiye kullanılmıştır.
D) Koşma’nın ilk dörtlüğü biçimindedir.
E) Konusuna göre satirik şiire örnektir.

 

 

 

Karac’oğlan der ki ismim överler
Ağu oldu bildiğimiz şekerler
Güzel sever diye isnad ederler
Benim Hak’tan özge sevdiğim mi var
3-Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dönemin zihniyetini yansıtmaktadır.
B) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Kafiye düzeni sarma uyaktır.
D) Şiirin son dörtlüğüdür.
E) Günlük konuşma dilinin değerleriyle oluşturulmuştur.

 

 

 

 

Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrün nasıl geçersen geç
4-Yukarıdaki dizelerin uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinaslı uyak
B) Tunç uyak
C) Zengin uyak
D) Tam uyak
E) Yarım uyak

 

 

 

 

A

Aruz sizin olsun, hece bizimdir

Halkın söylediği Türkçe bizimdir

Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir

Değildir bu mânâ üç ada muhtaç                           

 

 

B

                             Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcumdan tabib

                           Kılma dermân kim helâkim zehri dermânundadır.        (Fuzuli)

 

 

:C

 " Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;"

 

 

D

                                     II-Mona Roza siyah güller, ak güller
                                        Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak
                                        Kanadi kirik kus merhamet ister
                                        Aaahhh! senin yüzünden kana batacak!
                                        Mona Roza siyah güller, ak güller            (Sezai Karakoc)

 

5- Yukarıda verilen şiirlerin nazım birimleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

                        A                                B                                 C                                D        

A-                   Beyit                           Dörtlük                       Dize/Mısra                  Beyit

B-                    Dörtlük                       Bent                            Dize/ Mısra                 Bent

C-                    Dize/Mısra                  Beyit                           Beyit                           Dörtlük

D-                   Dörtlük                       Beyit                           Dize/Mısra                  Bent

E-                    Dörtlük                       Bent                            Dize/Mısra                  Dörtlük

 

 

 

 


6-Yandaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

 A- Serbest ölçü ile yazılmıştır.

B- Ahenk ses ve kelime tekrarıyla sağlanmış.

C- Anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

D- Halk Edebiyatı ürünüdür.

E- Tezat sanatına yer verilmiştir.

 

 

 

I. Herhangi bir konuda bilgi vermek ve bir şeyler öğretmek amacıyla yazılan şiirlerdir.
II. Tabiat güzellikleri, dağlar ve çoban hayatına duyulan ilgi ve maceraların anlatıldığı şiirlerdir.
III. Divan edebiyatındaki “hicivler”, Halk edebiyatındaki “taşlamalar bu türün diğer örnekleridir.
7-Yukarıdaki özellikleri belirtilen şiir türleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Didaktik – Satirik – Lirik
B) Didaktik – Dramatik – Satirik
C) Pastoral – Didaktik – Satirik
D) Didaktik – Pastoral – Satirik

E) Lirik – Pastoral – Didaktik

 

 

Bıçak soksan gölgeme

Sıcacık kanım damlar

8 - Bu dizelerden sonra aşağıdaki dizelerden hangisi getirilirse dörtlük, çapraz kafiye ölçüsüyle yazılmış olur?

A) Kapalı bütün camlar                 B) Hayat mayat diyorlar

Ses gelmiyor sesime                     Benim gözüm mayatta

 

C) Yer dumanmış ne çıkar             D) Gir de bir bak ülkeme

Duman dolu asuman                      Başsız başsız adamlar

 

E) Bekletme Yunus'um, bozuldu bağlar

Düşüyor yapraklar, geçiyor çağlar

 

 

 Ahenk unsurlarından olan zengin kafiye, ikiden fazla sisin tekrarıyla oluşturulur.

9-Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?

A) Reyhani'yem aşka yanmışam gayet

Özlediğim yere geldim nihayet

B) Edep gerektir kula

Her işi temiz ola

C) Gün ikindi akşam olur

Gör ki başa ne gelir

D) Bu âlem-i fanide ne mir ü gedayız

Alalarla alalanırız pest ile pestiz

E) Dedim dilber sana yazılı kanım

Dedim niçün dersin benüm sultanım

 

 

                  A-                                                                              

Senin o gül yüzünü görmek için              

doğuyor güneş sana bakmak için.  


  B-                

  İçimde kar donar, buzlar tutuşur,

Yağan ateş midir, kar mıdır bilmem.

10- Yukarıda verilen şiirlerde hangi edebi sanatlar ağır basmaktadır ?

                            A-                        B-

A-              Tezat                            Mübalağa

B-               Teşhis                         Teşbih

C-               Hünü Ta'lil                   Telmih

D-              Teşbih                            Tezat

E-               Hünü Ta'lil                      Tezat

 

  

  

11- Aşağıdakilerin hangisinde beyitlerden oluşan nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

A) Gazel, mesnevi, rubai

B) Kıta, şarkı, kaside

C) Kaside, mesnevi, kıta

D) Tuyuğ, gazel, mesnevi

E) Gazel, kaside, ilahi

 

 

 

12- Aşağıdakilerin hangisinde Divan edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

A) Gazel, ilahi, mesnevi, rubai

B) Kaside, rubai, şarkı, murabba

C) Mesnevi, şarkı, gazel, semai

D) Semai, gazel, tuyuğ, şarkı

E) Murabba, kıta, şarkı, ilahi

 

  

Elâ gözlerini sevdiğim dilber

Gönlüm sana düşdü halım nic'olur

Bu sevdayı verme kullar başına

Mübdalalık bir belâdır güc olur

13-Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik ağır basmaktadır?
A) Lirik şiir
B) Didaktik şiir
C) Pastoral şiir
D) Epik şiir
E) Dramatik şiir

 

 

 

14-Aşağıda şiir ve manzumeyi karşılaştıran cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A- Her ikisinde de söz oyunlarına başvurulur.

B- Manzumenin içerisinde bir olay örgüsü vardır

C- Manzume nesir yazılırken şiir nazımla ifade edilir.

D- Her ikisinde de ölçü, kafiye ve redif kullanılır

E-Her ikisi de edebi metindir.

 

 

 

15- Aşağıdakilerden hangisi şiirin unsurlarından biri değildir?

A- Ölçü

B- Kafiye

C- Nazım Birimi

D- Redif

E-Asonans

 

  

16-Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinde biri değildir?

A)     Masalların çoğu anonimdir.

B)     Yer ve zaman kavramları belirsizdir.

C)      Kurgu değildir, gerçekler dile getirilir.

D)     Olağanüstü olay ve kişiler vardır.

E)      Anlatımda genellikle geniş zaman veya görülen geçmiş zaman kipi kullanılır.

 

 

 

 17-Masalların planı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)      döşeme- serim-düğüm-çözüm-dilek

B)       dilek-döşeme-serim-düğüm-çözüm

C)       döşeme-serim-düğüm-çözüm

D)      serim-düğüm-çözüm

E)       serim-düğüm-çözüm-ders

 

 

18-Dünya masallarıyla ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kelile ve Dimne– Hin masalları
B) Andersen Masalları – Danimarka edebiyatı
C) La Fontaine – Fransız edebiyatı
D) Binbir Gece Masalları – Türk edebiyatı
E) Grimm Kardeşler – Alman edebiyatı

 DİĞER TÜM YAZILILAR İÇİN TIKLA 

  

19- Aşağıdakilerden hangisi fabllar için söylenemez ?

A- Kahramanları hayvanlardır.

B-Fabllarda teşhis ve intak sanatları kullanılmaktadır.

C-Şiir (manzum) şeklinde yazılırlar

D- Öğüt verme amaçlanır.

E- Milli konular ele alınmıştır. 

 

  

Türk edebiyatının ilk fabl örneği ise 15. yüzyılda ...................... tarafından kaleme alınan “...............” adlı eserdir.

 20-Yukarıdaki cümlede verilen boşluklara sırasıyla hangileri getirilmelidir ?

A- Şeyhi- Harname

B- Mevlana- Mesnevi

C- Fuzuli- Şikayetname

D- Şinasi- Mukaddime

E- Beydaba- Kelile ve Dimne

 

 

Avuçlarımla ben serptim

Gökyüzüne o yıldızları

Durup sonra da seyrettim

Gün batınca akşamları

21-Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sıfat kullanılmıştır.

B) Edat (ilgeç) kullanılmıştır.

C) Bağlaç kullanılmıştır.

D) Sarmal uyak düzeni kullanılmıştır.

E) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 

 

Körleşmiş yıllar, sönmüş yıldızlar, silik hatıralar, durgun

                                   II                         III               IV

bir gök ve berrak sular kuşatmıştı çevremi.

                     V

22- Yukarıdaki cümlede numaralanmış sıfatlardan hangisi

yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  

 

 

Sıfatlar çekim eki alırsa adlaşmış sıfat olur.

23-Aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır?

A) İhtiyarlar birbirlerine gizlice "Böyle kış olmamıştı." diyorlardı.

B) Karacaoğlan kaynar coşar / Aşk dalgası boydan aşar.

C) Önümdeki küçük sarı vazoda kırmızı güller vardı.

D) Boyuna boşuna kurban olduğum / Çimenli bahçenin

gülüne benzer.

E) Boy boy insan gövdeleri kımıldanır Güneşi içmiş karanlık

kaldırımlarda

 

 

 

 

24-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat ve bağlaç kullanılmıştır?

A) Sinirim yatışıncaya kadar meydanda dolaştık.

B) Sonra yine çok sevdiği için aynı banka oturduk.

C) Hiçbir şey söylemedim ama duygularımı fark etmiş gibiydi.

D) Ona söylemem gerekenlerin hiçbirini duymasını istemiyorum.

E) Bu konuyu benimle ancak yemekte konuşabileceğini söyledi.

 

 

 

Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var ( ) neyi düşünüyorsun?”  Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum   ( ) değil mi anne?” 

 25. Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2018 TYT)

A)-(:) (;) (.) (...) (,)     

B)-(!) (,) (:) (.) (,)   

C)-(!)(;) (...) (.) (;)      

D)-(:) (,) (.) (...) (,)    

E)-(,)(?) (:) (.) (!)

 DİĞER TÜM YAZILILAR İÇİN TIKLA 


 .................

9. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST


 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS