ads

 12. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST 2023, 12. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST 2023-2024-2025-2026, 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2 TEST.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI, 12. EDEBİYAT YAZILILARI, TEST SORULARI, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 12-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test 12-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-sinavi,12-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test
12-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-sinavi-12-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test-sinavi-12-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulari-test

ONEDEBİYAT.NET 'in  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


KAYNAK: DERSKONUM.COM

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN----12. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST 2023,

 

1950’den sonra Mehmet Çınarlı’nın çıkardığı der­gi çevresinde toplanan bazı sanatçılar Garipçilere tepki göstermişler; milli-manevi değerlere dayalı bir şiir anlayışı ortaya koymuşlardır. şiirde ölçü, uyak gibi ögeleri önemseyen bir topluluktur.

1.Bu parçada hakkında bilgi verilen edebi toplu­luk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fecriati                    B) Toplumsal Gerçekçiler

C) Hisarcılar                 D) Maviciler

E) II. Yeniciler

 

 

 

 

 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi II. Yeniciler olarak anılan sanatçılardan değildir ?

A-Edip Cansever

B-İlhan Berk

C-Cemal Safi

D-Turgut Uyar

E-Sezai Karakoç

 

 

 

  

 1.dönem 2.yazılı tüm dersler için tıklaaa

 

 

 

 

1928’de eserlerini bir kitapta toplayarak ortaya çıkan bu genç sanatçılar, edebiyatta daima “ye­nilik, içtenlik, canlılık” peşinde koşmuşlardır. Bu genç sanatçılar geleneksel temalar yerine yeni temalar bulup işlemişlerdir fakat tam bir edebiyat topluluğu olamadan dağılıp gitmişlerdir. Cumhuriyet döneminde “sanat sanat içindir” deyip öz şiir anlayışını benimseyen ilk gruptur. hazırlayan

3-Bu parçada bahsedilen genç sanatçılar aşağıdaki edebi topluluklardan hangisine bağlı olabilir?

A) Garipçiler                B) Yedi Meşaleciler

C) Hisarcılar                 D) Maviciler

E) II. Yeniciler

 

 

 

 

 

 

 (I) 1950’den sonra bazı öykü ve roman yazar­ları halkla ve özellikle köye, köylü sorunlarına yönelmişler, (II) gözlemci bir gerçekçilikle eser­ler vermişlerdir. (III) Toplumsal Gerçekçiler, ele aldıkları sorunları daha çok sosyalist dünya görüşünden hareketle işlemişler; (IV) sanatı bu görüşü yayma doğrultusunda kullanmışlardır. (V) Toplumsal gerçekçi yazarların en önemli ismi M. Akif Ersoy’dur.

4-Toplumsal Gerçekçiler'le ilgili bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I.          B) II.                    C) III.         D) IV.         E) V.

 

 

 

 

 

 

  

 1.dönem 2.yazılı tüm dersler için tıklaaa

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. Yeniciler, şiirin biçimine önem verir ve ölçülü şiirler yazarlar.

B) Toplumsal Gerçekçiler; sosyal olaylara ve toplumsal gerçeklere yönelirler.

C) Beş Hececiler; Halk şiirinden, yerli kaynaklar­dan yararlanırlar.

D) II. Yeniciler kapalı, imgeli ve şiirsel bir dil kullanırlar.

E) Garipçiler; şiirin bütün biçimsel kurallardan kurtulması gerektiğini savunurlar

 

 

 

 

 

 – Sanat, sanat için olmalıdır.

– Geleneksel temalar yerine yeni temalar işlenme-lidir.

– Milli ve ulusal değerler yerine Batılı ilkelerle sanat yapılmalıdır.

– Edebiyatta taklitten kaçınılmalıdır.

6-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, yukarıda sözü edilen edebi anlayışa uygun eserler vermemiştir?

A) Cevdet Kurdet Solak                 B) Vasfi Mahir Kocatürk

C) Oktay Rıfat Horozcu                  D) Sabri Esat Siyavuşgil

E) Kenan Hulusi Koray

 

 

  

 1.dönem 2.yazılı tüm dersler için tıklaaa

 

 

 

 

Bilmem ki nasıl anlatsam

Nasıl, nasıl size derdimi

Bir dert ki yürekler acısı

Gönül yarası desem

Değil

Ekmek parası desem

Değil

Bir dert ki

Dayanılır şey değil

7-Bu dizeler, biçim ve içerik özellikleri göz önün­de tutulduğunda aşağıdaki sanatçılardan han­gisine ait olabilir?

A) A. Muhip Dıranas                     B) Necip Fazıl Kısakürek

C) Cahit Sıtkı Tarancı                     D) Orhan Veli Kanık

E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derinden derine ırmaklar ağlar

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi

Ey suyun sesinden anlayan bağlar

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

8-Bu dörtlük biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki sanat-çılardan hangisine ait olabilir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel                 B) Nazım Hikmet

C) Orhan Veli Kanık                      D) Cemal Süreya

E) Yahya Kemal Beyatlı

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivas yollarında geceleri

Katar katar kağnılar gider

Tekerlekleri meşeden

Ağız dil vermeyen köylüler

Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler

Ağır ağır kağnılar gider

Sivas yollarında geceleri

9-Bu dizeler Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin hangi yönüne örnek verilemez?

A) Memleketçiliğine                       B) Dilinin sade oluşuna

C) Toplumla ilgili olmasına            D) Halk deyişleri içermesine

E) Soyut çizgide gelişmesine

 

 

 

 

 

 

 

Yalnızlığın ve evlerin şairi olarak nitelenen ............. sıradan insanın günlük yaşantısını ve geçim sıkıntısı gibi çeşitli sorunları işlemiştir. Evleri ve aileyi bir sığınak olarak gören şair aynı zamanda evin ve ailenin de sorunlarına değinmiştir.
10.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisi getirilmelidir?
A) Hilmi Yavuz
B) Oktay Akbal
C) Behçet Necatigil
D) Sabri Esat Siyavuşgil
E) Ahmet Haşim

 

 

 

 

 

11.Şiirlerinde Anadolu folklorundan, halk edebiyatından geniş ölçüde yararlanan sanatçı, ilk şiirlerini Dergah ve Milli Mecmua’da yayımlamıştır. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Anlaşılır, sade bir dili; içten yönü ağır basan dizeleri ve memleket şiirleriyle tanınır. Sanatçı şiirin yanı sıra tiyatro alanında da yapıtlar vermiştir. Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu önemli oyunlarıdır. Aşık Veysel'i edebiyatımıza tanıtan kişidir.

Yukarıdaki parçada hakkında bilgi verilen sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek                B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Orhan Asena                             D) Turan Oşazoğlu

E) Haldun Taner

 

 

Eserlerinde zaman, rüya, his kavramlarına yoğunlaşan ----, şiirlerinde musikiye önem vermiştir. ---- akımından etkilenen sanatçının şiirlerinin yanı sıra düz yazıları da vardır. Huzur, sanatçının en önemli romanıdır.

12-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Peyami Safa - Realizm

B) Halit Ziya Uşaklıgil - Realizm

C) Ahmet Haşim - Sembolizm

D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Sembolizm

E) Yahya Kemal Beyatlı - Parnasizm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne hasta bekler sabahı
Ne taze ölüyü mezar
Ne de şeytan bir günahı
Seni beklediğim kadar

 

Geçti istemem gelmeni
Yokluğunda buldum seni
Bırak vehmimde gölgeni
Gelme artık neye yarar
13.Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) I. dörtlük “abab”, II. dörtlük “aaab” şeklinde uyaklanmıştır.
C) Redif ve tam uyak kullanılmıştır.
D) İmgeler kullanılarak anlam pekiştirilmiştir.
E) Beş Hececilerin şiirine örnek sayılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

İkinci Yeni içerisinde geleneksel dili tahrip ederek kendine özgü yeni bir dil kurmaya çalışan kişidir. Şiir dili, okuyucuyu şaşırtma ve sarsma anlayışı üzerine kuruludur. Sürrealist teknikleri şiirimize en ciddi biçimde uygulayan şairdir. Şiiri iç, dış ve dil kurgularında her türlü biçim endişesinden uzaktır. Şiirlerinde özgün imgelere yer vermiştir. Kınar Ha­nımın Denizleri, Ortadoksluklar, Yort Savul, Bakış­sız Bir Kedi Kara eserlerinden birkaçıdır.

14-Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Sezai Karakoç

B) İlhan Berk

C) Ece Ayhan

D) Cemal Süreya

E) Edip Cansever

 

 

 

 

 

 

 ----, İkinci Yeni'nin en sadık üyesidir. Galile Deni­zi, Çivi Yazısı, Otağ ve Mısırkalyoniğne adlı şiir kitaplarıyla İkinci Yeni tarzında ciddi şiirler yaz­mış, şiir dilinde aşırı ve beklenmedik denemele­re girişmiştir. Sürrealist şiir anlayışından alınan "otomat yazı" anlayışını başarılı bir biçimde uy­gulayarak imgeye ve çağrışıma dayalı bir şiir dili kurmuştur. hazırlayan:mustafa şahin

15-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A) Ece Ayhan              B) İlhan Berk

C) Edip Cansever         D) Turgut Uyar

E) Sezai Karakoç

 

 

 

 

 

 

 

 

16-Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aruz ölçüsü terk edilmiş, hece ölçüsü yerleşmiştir.

B) Dilde sadeleşme hareketi amacına ulaşmıştır.

C) Anadoluyu konu edinen şiirler yazılmıştır.

D) Biçime önem verilmiş, özellikle biçimin estetiği ön plana çıkarılmıştır.

E) Bazı şairler, Halk şiiri geleneğinden geniş öl­çüde yararlanmışlardır.

 

 

17-Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin genel özelliklerinden biri değildir?
A) Yeni Lisan hareketine bağlı kalarak sade bir Türkçenin peşine düşmüşlerdir.
B) Anadolu insanı ve coğrafyasını yücelten dizeler kaleme almışlardır.
C) Halk şiirinin biçimsel özelliklerini benimsemişler, hece ölçüsünün olanaklarını genişletmişlerdir.
D) Millî değerleri, Atatürk sevgisini ve Cumhuriyeti konu alan şiir ve oyunlar yazmışlardır.
E) Edebî etkisi, dar bir okur çevresinde hissedildiğinden kısa bir süre sonra dağılmışlardır.

 

 

 

 

 

 

 

Edebiyatımızda kimi şairler isimleri kadar "Bayrak Şairi", "Gurbet Şairi", "Devrim Şairi" ya da "Anadolu Şairi" gibi birçok kez ele aldıkları temalarla da anılmıştır.
18-Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen şairlerden biri değildir?
A) Halit Fahri Ozansoy                           B) Arif Nihat Asya
C) Ömer Bedrettin Uşaklı                       D) Kemalettin Kamu
E) Behçet Kemal Çağlar

 

 

 

 

 

 

 

Kasnağından fırlayan kayışa
Kaptırdın mı kolunu Alişim!
Daha dün öğle paydosundan önce
Zilelinin gitti ayakları,
Yazıldı onun da raporu:
“İhmalden!”
Gidenler gitti Alişim,
Boş kaldı ceketin sağ kolu…

19-Yukarıdaki şiir hangi şiir anlayışıyla yazılmıştır ?

A) I. Yeniciler                                 B) Yedi Meşaleciler

C) Milli edebiyat çizgisinde olanlar           D) Toplumcu-gerçekçiler

E) II. Yenicile

I. Olvido – Ahmet Muhip Dıranas
II. Bursa’da Zaman – Ahmet Hamdi Tanpınar
III. Sakarya Türküsü – Necip Fazıl Kısakürek
IV. Gün Eksilmesin Penceremden – Behçet Necatigil
V. Evin Halleri – Cahit Sıtkı Tarancı
20-Yukarıda verilen şiir – şair eşleştirmesinde şairlerden hangileri yer değiştirirse yanlışlık düzeltilmiş olur?
A) I – II                       B) II – III   

C) I – IV                               D) III – V                                E) IV – V

 

 

 

 

 

 

21- Aşağıdakilerden hangisi Öz Şiir’in özellikleri arasında değildir?
A) Şiir dilinin her şeyin üstünde görülmesi
B) Kendine ait bir imge düzeninin olması
C) Sürrealizm akımının izlerinin görülmesi
D) Şiirin soylu bir sanat kabul edilmesi
E) Bireysellik, ruh, aşk, hayal, ölüm temalarının yoğun olarak işlenmesi

 

 

 

 

 

Son yirmi yılda akıllı teknolojik cihazların — tasarımları ile ilgi çekici — stratejileri, bu cihazların bir önceki sürümlerinin değerini kaybetmesine ve çöp — için potansiyel atık hâline gelmesine neden olmaktadır.
22. Bu cümlede boş bırakılan yerlere, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2016)
A) gösterişli - pazarlama - alanları
B) güzel - piyasa - bölgeleri
C) uygun - reklam - tesisleri
D) resmî - tanıtım - kutuları
E) sevimli - satış - merkezleri 

 

 

 

  

 1.dönem 2.yazılı tüm dersler için tıklaaa

 

 

 

 

Eğer (I) cebinde akrep var diyorsanız birinin cimri olduğunu uzun uzadıya anlatmanıza gerek yoktur. Aynı biçimde (II) görmüş geçirmiş sözü, kastettiğiniz kişinin çok tecrübeli olduğunu veya iyi günler yaşadığını belirtmekte işinizi kolaylaştırır. Biri için (III) helal süt emmiş demeniz insanların ona olan güvenini artırırken (IV) hinoğlu hin demeniz insanları ondan uzaklaştıracaktır. (V) Paraya kıymak sözünü kullandığınızdaysa insanların gözünde savurgan bir kişilik canlanacaktır.
23. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi yanlış kullanılmıştır?  (2020)
A) I    B) II    C) III    D)IV    E)V

 

 

 

 

 

 

Annesi şaşırarak şöyle dedi ( ) “Ne var ( ) neyi düşünüyorsun?”  Şen şakrak kızının yüzündeki durgunluğa bir anlam verememişti ( ) “Bez bebeğimi, dedemin aldığı bisikleti, kırmızı uçurtmamı, parlak ayakkabılarımı ( ) Aslında ne kadar güzelmiş benim çocukluğum   ( ) değil mi anne?” 

24. Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2018 TYT)

A)(:) (;) (.) (...) (,)       B)(!) (,) (:) (.) (,)    C)(!)(;) (...) (.) (;)  D)(:) (,) (.) (...) (,)     E)(,)(?) (:) (.) (!)

 

 

 

 

 

 

 

 

25-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2005 ÖSS)
A) Bu konudaki kararımı size bildirmeyeceğim.
B) Konuşmasında bu konuya da değinecek.
C) Bebeği bütün gün kardeşi oyalıyacak.
D) Onun bu işi başaracağını söyleyebilirim.
E) Onu kime verdiğimi anımsayamıyorum.

 .  .....SORULARIN PDF sini İNDİRMEK İÇİN TIKLAAAA


 

 1.dönem 2.yazılı tüm dersler için tıklaaa

 

12. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST


12. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST 2023, 12. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları TEST 2023-2024-2025-2026, 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2 TEST.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI, 12. EDEBİYAT YAZILILARI, TEST SORULARI, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS