ads

GELENEKSEL TÜK TİYATROSU ÇALIŞMA KAĞITLARI, HALK TİYATROSU BOŞLUK DOLDURMA SORULARI, ÇALIŞMA KAĞITLARI GELENEKSEL TİYATRO, BOŞLUK DOLDURMA, 
HALK TİYATROSU
A)BOŞLUKLARI DOLDURUN
1-Karagöz oynatan kişiye …………………………………denir.
2-Karagöz, meddah, orta oyunu gibi unsurların bütünü, ………………………………………. ‘nu oluşturulur. 
3-Karagöz oyununda Karagöz’ü …………………………………….ve Hacivat’ı da    ………………………..    canlandırır.
4-  Bu oyunlar meydanlarda oynandığı gibi …………………………………..de oynanmaktadır
5-Karagöz oyunlarında oyunu……………………………. açar ve  ………………….. söyleyerek perdeye çıkar.
6-Orta oyununda asıl konun işlendiği bölüme   ………………..ad verilir.

7-Karagöz oyunundaki MATİZ tiplemesini  ……………………….. karşılar.

8-Bir topluluk önünde çeşitli hikâyeler anlatan ve taklit eden kişilere ………………………….denir.
9-Meddah oyununda kullanılan malzemeler …………………………….bunlardır.

10-20. yüzyıldaki   önemli meddahlar arasında  ……………………….   ve  ………………………….. yer alır.
cevaplar
1-HAYALBAZ
2-GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU
3-KAVUKLU-PİŞEKAR
4-KIŞIN ODA İÇİNDE DE
5- HACİVAT-SEMAİ
6-FASIL
7-SARHOŞ
8-MEDDAH
9-MENDİL-DEĞNEK
10-AŞKİ VE SURURİ

Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS