ads

AŞIK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ, AŞIK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ VE ÖZELLİKLERİ, AŞIK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ,


Âşık Edebiyatı Nazım Şekilleri


1. Koşma: Halk edebiyatının en sevilen ve yaygın türüdür. Koşma “yakıştırmak, isnat etmek” demektir.
*Genellikle 11’li hece ölçüsüyle yazılır,
*nazım birimi dörtlük,
*birim sayısı 3-5 arasındadır.
*Koşmaların kafiye düzeni (xaxa, bbba,ccca…) ya da (abab,cccb,dddb…) şeklindedir.
*Koşma İslamiyet öncesi dönemdeki koşukların devamıdır.
*Koşma divan edebiyatındaki gazele benzetilir.  (Bunun nedeni her iki nazım şeklinin de “aşk, sevgi, güzellik, doğa güzelliği” gibi konuları işlemesidir.)


2. Semai: Koşmadan sonra en çok ilgi gören nazım şeklidir.
*Özel bir ezgiyle söylenir.
*Semai her bakımdan koşmaya benzer.
*Aralarındaki temel fark semainin sekizli, koşmanın on birli hece ölçüsüyle yazılmasıdır.
*Semailerde ayrıca az sözle çok şey anlatmak esastır.
*Bu yüzden bu nazım şeklini yazmak kolay gözükse de aslında zordur.


3. Varsağı:Varsağı adını Doğu Anadolu’da yaşayan Varsak Türkmenlerinden almıştır.
*Kafiye düzeni koşmaya benzer.
*Nazım birimi dörtlük, nazım birimi sayısı 3-5 arasındadır.
*Genellikle hecenin 8’li kalıbıyla söylenir.
*Bu yönüyle semaiye benzer, aralarındaki temel fark ezgileridir.
*Varsağıda yiğitçe bir söyleyiş göze çarpar.
*Şiire kahramanlık, yiğitlik, mertlik havası vermek için “aman hey, be hey, hey gidi!” gibi ünlemler kullanılır.


4. Destan:
Destanlar, toplumun hafızasına kazınmış olayları “kahramanlık, savaş, göç, doğal felaketler…” işler. Âşık edebiyatında çok farklı konularda da (esnaf destanı, yaş destanı, hayvan destanları, bekçi destanı) destanlar yazılmıştır.
*Âşık edebiyatı nazım şekillerindendir.
*Nazım birimi dörtlüktür, birim sayısı birkaç ya da yüzlerce dörtlükten oluşabilir.
*Destanların kafiye örgüsü koşma gibidir, hecenin on birli kalıbıyla yazılır.Post a Comment

Daha yeni Daha eski

Subscribe Us

INNER POST ADS