AŞIK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ / BİÇİMLERİ VE ÖZELLİKLERİ

....sponsorlu bağlantı....... ...sponsorlu bağlantı......
....sponsorlu bağlantı..... ...sponsorlu bağlantı......
AŞIK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ, AŞIK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ VE ÖZELLİKLERİ, AŞIK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ,


Âşık Edebiyatı Nazım Şekilleri


1. Koşma: Halk edebiyatının en sevilen ve yaygın türüdür. Koşma “yakıştırmak, isnat etmek” demektir.
*Genellikle 11’li hece ölçüsüyle yazılır,
*nazım birimi dörtlük,
*birim sayısı 3-5 arasındadır.
*Koşmaların kafiye düzeni (xaxa, bbba,ccca…) ya da (abab,cccb,dddb…) şeklindedir.
*Koşma İslamiyet öncesi dönemdeki koşukların devamıdır.
*Koşma divan edebiyatındaki gazele benzetilir.  (Bunun nedeni her iki nazım şeklinin de “aşk, sevgi, güzellik, doğa güzelliği” gibi konuları işlemesidir.)


2. Semai: Koşmadan sonra en çok ilgi gören nazım şeklidir.
*Özel bir ezgiyle söylenir.
*Semai her bakımdan koşmaya benzer.
*Aralarındaki temel fark semainin sekizli, koşmanın on birli hece ölçüsüyle yazılmasıdır.
*Semailerde ayrıca az sözle çok şey anlatmak esastır.
*Bu yüzden bu nazım şeklini yazmak kolay gözükse de aslında zordur.


3. Varsağı:Varsağı adını Doğu Anadolu’da yaşayan Varsak Türkmenlerinden almıştır.
*Kafiye düzeni koşmaya benzer.
*Nazım birimi dörtlük, nazım birimi sayısı 3-5 arasındadır.
*Genellikle hecenin 8’li kalıbıyla söylenir.
*Bu yönüyle semaiye benzer, aralarındaki temel fark ezgileridir.
*Varsağıda yiğitçe bir söyleyiş göze çarpar.
*Şiire kahramanlık, yiğitlik, mertlik havası vermek için “aman hey, be hey, hey gidi!” gibi ünlemler kullanılır.


4. Destan:
Destanlar, toplumun hafızasına kazınmış olayları “kahramanlık, savaş, göç, doğal felaketler…” işler. Âşık edebiyatında çok farklı konularda da (esnaf destanı, yaş destanı, hayvan destanları, bekçi destanı) destanlar yazılmıştır.
*Âşık edebiyatı nazım şekillerindendir.
*Nazım birimi dörtlüktür, birim sayısı birkaç ya da yüzlerce dörtlükten oluşabilir.
*Destanların kafiye örgüsü koşma gibidir, hecenin on birli kalıbıyla yazılır....sponsorlu bağlantı...... ...sponsorlu bağlantı......

PAYLAŞ

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "AŞIK EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ / BİÇİMLERİ VE ÖZELLİKLERİ"

Back To Top